สภากาชาดไทยได้รับสนับสนุน 600 ถังเก็บน้ำจากปตท.จีซี ใน56 จังหวัด

สภากาชาดไทยได้รับสนับสนุน 600 ถังเก็บน้ำจากปตท.จีซี ใน56 จังหวัด
มติชน
15 กันยายน 2564 ( 17:29 )
14
สภากาชาดไทยได้รับสนับสนุน 600 ถังเก็บน้ำจากปตท.จีซี ใน56 จังหวัด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานว่าถังเก็บน้ำจากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.โกบอลเคมีคอล จำกัด(มหาชน)หรือ
ปตท.จีซี โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานนำไปติดตั้ง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์มาก

 

 

ในปี 2564 บริษัท ปตท.จีซี ได้สนับสนุนถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปติดตั้งยังโรงเรียนหรือหมู่บ้านต่างๆที่ขาดแคลนถังเก็บน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค บริโภคประจำหมู่บ้านหรือโรงเรียน โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ประสานงานในการติดตั้งในพื้นที่ 56 จังหวัดจำนวน 600 ถังและในปี 2565 บริษัท ปตท.จีซีจะได้สนับสนุนอีกจำนวน 400 ถังซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดจะได้นำไปดำเนินการติดตั้งต่อไป

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง