รีเซต

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดในธัญบุรี 14 วัน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เสี่ยงโควิดระบาด

ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดในธัญบุรี 14 วัน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เสี่ยงโควิดระบาด
มติชน
2 มกราคม 2564 ( 16:31 )
118
ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งปิด 2 ตลาดในธัญบุรี 14 วัน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เสี่ยงโควิดระบาด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดปทุมธานี ออกคำสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญคือ ตามที่ จ.ปทุมธานี ได้มีประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และคำสั่งปิดสถานที่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น

 

โดยที่ปรากกฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นใหม่ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้ขยายวงกว้างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค

 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 2 มกราคม 2564 จึงให้ปิดสถานที่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้

 

1.ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน คือ ตลาดสุชาติ รวมความถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี และ ตลาดพรพัฒน์ รวมความถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

 

2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ตามข้อ 1 ออกจากพื้นที่ และให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง