รีเซต

ศปม.รับ คนไทยกลับจากตปท. 98 คน กักตัวย่านพระรามเก้า ทุกคนให้ความร่วมมือดี

ศปม.รับ คนไทยกลับจากตปท. 98 คน กักตัวย่านพระรามเก้า ทุกคนให้ความร่วมมือดี
มติชน
5 เมษายน 2563 ( 11:24 )
65
ศปม.รับ คนไทยกลับจากตปท. 98 คน กักตัวย่านพระรามเก้า ทุกคนให้ความร่วมมือดี

ศปม.รับ คนไทยกลับจากตปท. รวม 98 คน กักตัว รร.ย่านพระรามเก้า ทุกคนให้ความร่วมมือดี

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.พ.อ.ฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชากการกองทัพไทย (บก.ทท.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้มอบหมายให้ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ผ่านการคัดกรอง และจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) เพื่อนำเข้าพื้นที่ควบคุมโรคต่อไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center หรือ EOC) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินั้น

โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา (วันที่ 4 เม.ย.) เวลา 21.30 น. เที่ยวบินจากประเทศมาเลเซีย Flight MH782 มีคนไทย จำนวน 51 คน เดินทางมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การผ่านเทอร์โมสแกน การลง App.AOT การตรวจ Health Control และนำขึ้นบัส เพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) ที่โรงแรมเดอะภัทรา ถนนพระรามเก้า กรุงเทพ

พ.อ.หญิงฉัตรรพี กล่าวว่า จากนั้น เวลา 22.00 น. เที่ยวบินขาเข้า Flight QR7511 ออกจากเมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า กลับถึงประเทศไทย มีผู้โดยสารคนไทย จำนวน 47 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกับเที่ยวบินจากประเทศมาเลเซีย โดยผลการตรวจพบผู้ป่วยมีอาการไข้ จำนวน 1 ราย เป็นหญิงอายุ 36 ปี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้รับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป สำหรับผู้โดยสารที่เหลือ ได้นำขึ้นรถบัสเพื่อเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) ที่โรงแรมเดอะภัทรา ถนนพระรามเก้า กรุงเทพ

“การจัดระบบเพื่อชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถบริหารจัดการเวลาให้มีความกระชับ ทั้งยังลดขั้นตอนความยุ่งยากที่เกิดขึ้น ทำให้การปฏิบัติทั้งหมดใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณเที่ยวบินละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เท่านั้น” โฆษกบก.ทท. กล่าว

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนโปรดให้ความร่วมมือในการเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคตามมาตรการของรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) และมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ซึ่งได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง