รีเซต

ส.เอสเอ็มอีชง 2 เรื่องรัฐ รองรับมติศบค.ผ่อนคลาย

ส.เอสเอ็มอีชง 2 เรื่องรัฐ รองรับมติศบค.ผ่อนคลาย
มติชน
21 มกราคม 2565 ( 13:33 )
23
ส.เอสเอ็มอีชง 2 เรื่องรัฐ รองรับมติศบค.ผ่อนคลาย

ข่าววันนี้ 21 ม.ค. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยถึงกรณีศบค. มีมติคลายล็อกพื้นที่สีส้ม สีเหลือง ขยายเวลาดื่มสุราในร้านอาหาร เป็น 5 ทุ่ม ว่า แม้จะมีการผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องประเมินผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ในการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากกว่าหายป่วย แนวโน้มสถานการณ์การกลายพันธุ์ต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน

 

อย่างไรก็ตาม แม้มีการผ่อนปรนมาตรกาแต่ยังส่งผลทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนยังวิตกกังวลใจกับจำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่พบรุนแรงในจำนวนมาก แต่ก็ไม่ประมาทในการควบคุมมาตรการเฝ้าระวัง

 

นายแสงชัย กล่าวต่อว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการ แรงงาน และประชาชนต้องเผชิญ และต้องการให้ภาครัฐดำเนินการเร่งด่วน คือ 1. จัดหา ATK ราคาประหยัดให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาด ควบคุม เฝ้าระวังอย่างทั่วถึง เข้าถึงง่าย และ ATK ควรเป็นสินค้าควบคุมราคาขาย ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของประชาชน สามารถหาซื้อได้ราคาถูกกว่า 40 บาท ที่โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ รพสต ทุกแห่ง เป็นต้น ซึ่งเรียกร้องมาหลายเดือนแล้ว

 

2.การขยายเวลาในการดื่มสุราในร้านอาหารจาก 3 ทุ่ม เป็น 5 ทุ่ม ถือเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักมานาน ให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเหลือให้แรงงานในภาคธุรกิจบริการร้านอาหารอีกทางหนึ่งด้วย แต่ต้องไม่นำมาตรฐานหน่วยงานมดมาก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้า ควรใช้มาตรฐานที่มีความยืดหยุ่น และถือโอกาสนี้เข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมสร้างระบบคุณภาพ มาตรฐานการประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจบริการร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะทุกพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะทำให้ผู้ประกอบการเกิดการยกระดับขีดความสามารถมากขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง