รีเซต

กระทรวงศึกษาธิการ รุดช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาโคราชที่ประสบภัยหนาว

กระทรวงศึกษาธิการ รุดช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาโคราชที่ประสบภัยหนาว
มติชน
22 ธันวาคม 2563 ( 17:25 )
30
กระทรวงศึกษาธิการ รุดช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาโคราชที่ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม จากสภาวะอากาศหนาวที่แผ่ปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันนี้อุณหภูมิลดต่ำถึง 14 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประสบกับภัยหนาว กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

 

 

จัดกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง ปี 2” เพื่อส่งต่อความรัก ความสุขจากพี่สู่น้อง ในห้วงขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 สู่เด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโจด หมู่7 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และโรงเรียนสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จำนวน 400 ผืน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองโจด , โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ,โรงเรียนบ้านมันเทศ และโรงเรียนสัมฤทธิ์ ตลอดจน นักศึกษา กศน.อำเภอโนนสูง และนักศึกษา กศน.อำเภอพิมาย รวม 400 คน เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็นในระยะนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง