รีเซต

กนอ. ตั้ง2กองทุนดูแลชุมชนพื้นที่โครงการ ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3

กนอ. ตั้ง2กองทุนดูแลชุมชนพื้นที่โครงการ ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3
มติชน
3 พฤษภาคม 2564 ( 12:43 )
96
กนอ. ตั้ง2กองทุนดูแลชุมชนพื้นที่โครงการ ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3

กนอ. ตั้ง2กองทุนดูแลชุมชนพื้นที่โครงการ ท่าเรือมาบตาพุดเฟส3

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ว่า ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยกนอ.ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพ การศึกษา การอนุรักษ์ธรรมชาติ ล่าสุด กนอ.ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการไตรภาคี) ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการ รวมถึงชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

 

 

นายวีริศ กล่าวว่า นอกจากนี้ กนอ.จะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ แบ่งเป็น 2 กองทุน คือ 1.กองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในการเยียวยาความเสียหายโดยเร็ว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และให้คณะกรรมการประชุมก่อนกำหนดเพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 2.กองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบรรเทาความเสียหายเบื้องต้นจากผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากโครงการ โดยที่การดำเนินงานของทั้งสองกองทุนเป็นไปตามข้อ

 

 

นายวีริศ กล่าวว่า ล่าสุด เมื่อ 29 เมษายนที่ผ่านมา มีกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน อ.เมือง จ.ระยอง จำนวนกว่า 400 ลำ เข้ายื่นหนังสือถึงภาครัฐให้ทราบถึงความเดือดร้อนจากโครงการถมทะเลชายฝั่งและต้องได้รับการเยียวยา เพราะกังวลว่าการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ได้ประท้วงหรือขัดขวาง แต่ต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือแบบเดียวกับที่ทางท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ดำเนินการ ทั้งนี้ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่าง กนอ.จะพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นโครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (อีเอชไอเอ)

 

 

นายวีริศ กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เฟส 3 เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง กนอ. กับ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด ในพื้นที่อีอีซี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ โดยท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสามารถในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเหลว ในปริมาณ 16 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ จำนวน 9 ราย และผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะ จำนวน 3 ราย โดยปัจจุบันมีการใช้งานใกล้เต็มศักยภาพแล้วจึงมีความจำเป็นต้องขยายท่าเรือ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง