รีเซต

ผู้ว่าสตูล ประกาศ ณ วันนี้ สตูล ยัง คง เป็น 0 เชื้อโควิด19ยังไม่สามารถเจาะสตูล ได้ สั่งสแกน พรมแดนเข้าออก ทุ่งหว้า ทุ่งนุ้ย ปิดกั้นเชื้อ

ผู้ว่าสตูล  ประกาศ ณ วันนี้ สตูล ยัง คง เป็น 0  เชื้อโควิด19ยังไม่สามารถเจาะสตูล ได้ สั่งสแกน พรมแดนเข้าออก ทุ่งหว้า  ทุ่งนุ้ย ปิดกั้นเชื้อ
77ข่าวเด็ด
26 มีนาคม 2563 ( 05:34 )
77
ผู้ว่าสตูล  ประกาศ ณ วันนี้ สตูล ยัง คง เป็น 0  เชื้อโควิด19ยังไม่สามารถเจาะสตูล ได้ สั่งสแกน พรมแดนเข้าออก ทุ่งหว้า  ทุ่งนุ้ย ปิดกั้นเชื้อ

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลาง ชั้น 4 จ.สตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์  ผวจ.สตูล  ได้ เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ถึงการเตรียมความพร้อม รับ โควิด 19 โดยประกาศชัด ตั้งด่านสกัด 2 ทางหลัก ประกอบไปด้วย ด่านทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล รอยต่อระหว่าง สตูล- สงขลา และด่าน ทุ่งหว้า รอยต่อระหว่าง สตูล-ตรัง พร้อมประกาศชัดยังไม่มีผู้ติด เชื้อโควิด19    ในพื้นที่ สตูล

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล กล่าวว่า ณ วันนี้ คนสตูล ยังไม่ติดเชื้อโควิด 19 และถึงแม้นว่า ข้าศึกอย่างเชื้อโควิด 19 จะเข้ามาจ่อพรหมแดน ของเราก็ตาม แต่ยังไม่สามารถที่จะ ผ่านด่านเข้ามาได้ ดังนั้น จึงได้ มีคำสั่ง ตั้งด่านตรวจเข้มการเข้าออกของคนที่จะเดินทาง เข้าและออก จ.สตูล 2 จุดใหญ่ โดยประกอบไปด้วย ด่านทุ่งนุ้ย รอยต่อระหว่าง สตูล – สงขลา และ ด่านทุ่งหว้า รอยต่อระหว่าง สตูล –ตรัง  เพื่อเป็นกาสกัดกั้นการแพร่เชื้อโควิด 19 และได้สั่งการให้ นายอำเภอแต่ละอำเภอ ขอความร่วมมือ แม่บ้าน อสม  ทุกพื้นที่ ร่วมสังเกตคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะ จากกรุงเทพที่ขณะนี้ ได้พี่น้องประชาชนเดินทางมายัง จ.สตูล เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้ สั่งการให้ ทุกพื้นที่เฝ้าระวังสังเกต บุคคลที่เดินทางเข้ามาสตูล หากพบเห็น ให้ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน หรือ ประธานชุมชนในพื้นที่ เพื่อที่จะเข้าไป อธิบายถึงการปฏิบัติตัว ว่าจะต้องกักตัวเอง 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึง สตูล และแจ้ง ทาง รพ.สต.ในพื้นที่ หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งด่วน เพื่อทีมแพทย์ จะเข้าไปดู อาการ ให้ ในเบื้อต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง