ขอนแก่นยังไม่ปิดจังหวัด เข้ม ตั้งมาตรการสูงสุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางทั้งเข้าและผ่านจังหวัด หลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

ขอนแก่นยังไม่ปิดจังหวัด เข้ม ตั้งมาตรการสูงสุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางทั้งเข้าและผ่านจังหวัด หลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 14:15 )
34
ขอนแก่นยังไม่ปิดจังหวัด เข้ม ตั้งมาตรการสูงสุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางทั้งเข้าและผ่านจังหวัด หลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

ขอนแก่นยังไม่ปิดจังหวัด เข้ม ตั้งมาตรการสูงสุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางทั้งเข้าและผ่านจังหวัด หลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ภายหลังจากที่ประชุม ครม.นั้น ขอให้ชาวขอนแก่นนั้นติดตามในรายละเอียดอย่างครบถ้วน ขณะที่ทางจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการตามคำสั่งของทางรัฐบาล โดยได้กำชับให้ทุกส่วนงานปฎิบัติงานร่วมกันเป็นทีม และศึกษาระเบียบ ข้อปฎิบัติและข้อกฎหมาย ให้รอบคอบ และที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้การทำงานร่วมทุกฝ่ายนั้นเป็นไปอย่างรัดกุม รอบคอบและร่วมกันผ่านสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันทั้งประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ พรก.ฉุกเฉิน

ทางจังหวัดได้ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะ และประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดและเดินทางผ่านจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยได้ตั้งด่านตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น การกำหนดจุดตั้งด่านทั้ง 9 จุด นั้น ทั้งนี้ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายอำเภอทุกอำเภอ พิจารณาร่วมกัน เช่น อำเภอชุมแพ กำหนดจุดที่หน้าสถานีตำรวจชุมแพ ซึ่งเป็นจุดสกัดที่ครอบคลุม 3 อำเภอ เส้นทางจากทางกรุงเทพ ฯ ผ่านมาเส้นทางชัยภูมิ หรือจากหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชน เพื่อลดการจราจรที่ติดขัดเป็นต้น และจุดอื่น ๆ ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากหลายๆ จังหวัด เช่น เส้นทางเชียงยืน เพื่อประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ใช้เส้นทางตามจุดต่างๆ เป็นอย่างดี โดยจะเน้นการตรวจคัดกรองผู้โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางรถโดยสารสาธารณะนั้น ได้มีการตรวจคัดกรองอยู่แล้วตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการด้วยความสุภาพ และเข้าใจถึงพี่น้องประชาชนในการเดินทาง และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่วางเอาไว้ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ ตามแบบ ขก.1 โดยมีการผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ผลัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยกำหนดตั้งจุดตรวจ ดังนี้ 1.สภ.พล บริเวณด้านหน้า บนถนนมิตรภาพ 2.สภ.แวงน้อย ตั้งจุดตรวจหน้า สภ.แวงน้อย 3.สภ.บ้านไผ่ ตั้งจุดตรวจเส้นทางอำเภอบ้านไผ่-บรบือ ถนนแจ้งสนิท 4.สภ.กระนวน ตั้งจุดตรวจหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส อำเภอกระนวน 6. สภ.หนองเรือ ตั้งจุดตรวจหน้าตู้ยาม (ต. 01) ใกล้ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ทางไปอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 7.สภ.ชุมแพ ตั้งจุดตรวจหน้า สภ.ชุมแพ ถนนมะลิวัลย์ 8.สภ.เขาสวนกวาง ตั้งจุดตรวจหน้า สภ.เขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ สภ.เมืองไหม ตั้งจุดตรวจบริเวณรอยต่อถึงห้วยสายบาตร ถนนขอนแก่น-ยางตลาด 9.สภ.หนองสองห้อง ตั้งจุดตรวจแยกหมู่บ้านทางพาด ถนนเจนจบทิศ โดยบูรณาการกำลังในการตั้งจุดตรวจร่วมกับ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ขนส่ง และจัดเก็บข้อมูลยานพาหนะบุคคลที่เดินทางตามแบบ ขก. 1

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตอนนี้ทางจังหวัดกำลังเตรียมประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งต้องทำงานเป็นคู่แฝด ระหว่างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กับคณะกรรมการบริหารราชการภายใต้ สถานการณ์ฉุกเฉิน พูดง่ายๆ ทางนี้จะเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายกฎหมาย ทางด้านของคณะกรรมการโรคติดต่อจะต้องดูด้านว่าติดขัดอย่างไร ต้องใช้ ความเข้มแข็ง ความเด็ดขาด ต้องให้ทางการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพิจารณา ซึ่งจะได้มีการประชุมในวันจันทร์ ที่ 30 มี.ค. จะถึงนี้ เพื่อร่วมกันรับทราบกฎหมายต่างๆรับทราบสถานะซึ่งกัน และกันในส่วนของจังหวัดเราเตรียมชั้นล่าง เป็นที่บริหารงานสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่ารัฐบาลจะสั่งยกเลิก เพื่อกรณีมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่เราจะสามารถดำเนินการเช่น มีข่าวลือมีเรื่องโต้ตอบ อาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหา เราจะได้ มีการติดต่อประสานงานกัน

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นยังไม่ได้มีการสั่งปิดจังหวัด สำหรับการปิดจังหวัด นั่นหมายถึงไม่ให้มีใครเดินออกนอกบ้านต้องอยู่บ้านอย่างเดียว เราจะมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด หรือพยายามที่จะให้คนที่ไหลผ่านจังหวัดขอนแก่นรู้สึกว่าไม่น่าเข้ามา ควรจะอยู่บ้านเฉยๆ ณ ขณะนี้เรายังไม่มีขนาดนั้น แต่ถ้ามีสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้น อย่างเช่นมีคนแพร่ระบาดคนติดเชื้อมากขึ้น และจากการสอบสวนโรค เกิดจากเส้นทางผ่านขอนแก่น หากเกิดขึ้นทางจังหวัดจะต้องรายงานให้ส่วนกลางรับทราบต่อไป ทางจังหวัดเข้มงวดอย่างสูงสุดเพื่อตรวจเช็คคน สำหรับผู้ที่เดินทางผ่านที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อจะได้ตรวจคัดกรอง ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายกรณีถ้ามีใครที่มีอุณหภูมิสูงเราจะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีเพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง