รีเซต

จีนกระชับการป้องกัน-ควบคุม 'มลพิษ' ทั่วประเทศ

จีนกระชับการป้องกัน-ควบคุม 'มลพิษ' ทั่วประเทศ
Xinhua
8 พฤศจิกายน 2564 ( 13:07 )
66
จีนกระชับการป้องกัน-ควบคุม 'มลพิษ' ทั่วประเทศ

ปักกิ่ง, 8 พ.ย. (ซินหัว) -- ทางการจีนออกหนังสือเวียนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานระดับชาติเพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการปกป้องระบบนิเวศ

 

หนังสือเวียนฉบับดังกล่าวที่ร่วมออกโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศของประเทศ ซึ่งมุ่งให้การปล่อยมลพิษหลักโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2025-2035

 

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะลดลงร้อยละ 18 จากระดับในปี 2020 ภายในปี 2025

 

สำหรับเมืองระดับแคว้นขึ้นไป ความเข้มข้นของฝุ่นพีเอ็ม2.5 (PM2.5) จะลดลงร้อยละ 10 สัดส่วนวันที่มีคุณภาพอากาศดีจะแตะร้อยละ 87.5 สัดส่วนน้ำผิวดินที่มีคุณภาพค่อนข้างดี (ระดับ 3 หรือสูงกว่า) ควรสูงเกินร้อยละ 85

 

จีนจะสร้างวิถีชีวิตและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปล่อยคาร์บอนจะทรงตัวและลดลงหลังจากถึงจุดสูงสุด และสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศของประเทศจะมีการพัฒนาในขั้นพื้นฐานภายในปี 2035

ข่าวที่เกี่ยวข้อง