กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมยื่นรายชื่อเอกชนที่ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้คลังสัปดาห์หน้า

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมยื่นรายชื่อเอกชนที่ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้คลังสัปดาห์หน้า
ข่าวสด
23 กันยายน 2564 ( 15:13 )
14
กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมยื่นรายชื่อเอกชนที่ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้คลังสัปดาห์หน้า

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้หารือภาคเอกชนท่องเที่ยวสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทำมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ซึ่งจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะรวบรวมข้อมูลให้ สศค.พิจารณา เพื่อจัดทำมาตรการสินเชื่อแบบพิเศษออกมาช่วยเหลือต่อไป

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะรวบรวมข้อมูลและรายชื่อของผู้ประกอบการทั้งหมดที่ต้องการขอสินเชื่อ ส่งไปให้ สศค. ภายในสัปดาห์หน้า พิจารณาจัดทำเป็นมาตรการทางสินเชื่อเฉพาะออกมาอีกครั้ง แต่จะเป็นในรูปแบบใดนั้นก็อยู่ที่กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางออกมาช่วย ซึ่งจากการหารือครั้งนี้ได้มีข้อเสนอของภาคเอกชนหลายเรื่องที่เสนอมาให้ทางภาครัฐพิจารณา เรื่องของการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยทางเอกชนเสนอวงเงินมาประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ธนาคารของรัฐยอมรับว่ามีวงเงินที่เตรียมไว้แล้ว โดยจะขอดูเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางเอกชนเสนอมาหลายข้อ เช่น การค้ำประกันไขว้ระหว่างกัน และการผ่อนปรนด้านต่างๆ

 

 

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินจะเข้ามาช่วยเหลือ คู่ขนานกันไปกับการปล่อยสินเชื่อของธพว. ซึ่งทางเอกชนสามารถเข้าไปยื่นขอสินเชื่อได้อีกทางหนึ่ง โดยการดำเนินการครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายรายที่ขาดสภาพคล่อง และประสบปัญหาทางการเงิน หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงปีก่อน ซึ่งหลายรายประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางช่วยเหลือโดยด่วน

 

 

สำหรับภาคเอกชนที่ร่วมหารือ ประกอบด้วย 5 สมาคมท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาคมสปาไทย

 

 

รายงานข่าวแจ้งว่า แนวทางการช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับเอกชนท่องเที่ยวนั้น ที่ผ่านมารมว.การท่องเที่ยวฯ เคยได้หารือกับ รมว.คลังไปแล้ว ถึงการพิจารณาจัดวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีข้อติดขัดเรื่องเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ภาคเอกชนเสนอมา ทำให้ต้องมีการประชุมร่วมกันในระดับปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุป เบื้องต้นหากกระทรวงการคลัง รับข้อเสนอในการจัดวงเงินสินเชื่อเฉพาะมาให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนต.ค.นี้ ก็น่าจะช่วยให้เอกชนมีสภาพคล่องไปดำเนินธุรกิจรองรับการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวได้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง