รีเซต

ไฟเซอร์เริ่มกระบวนการทดลองทางคลินิก ‘วัคซีนต้านโอมิครอน’

ไฟเซอร์เริ่มกระบวนการทดลองทางคลินิก ‘วัคซีนต้านโอมิครอน’
มติชน
25 มกราคม 2565 ( 19:03 )
83
ไฟเซอร์เริ่มกระบวนการทดลองทางคลินิก ‘วัคซีนต้านโอมิครอน’

ข่าววันนี้ ไฟเซอร์/ไบออนเทคประกาศในวันที่ 25 มกราคมว่า ได้เริ่มต้นกระบวนการทดลองทางคลินิก หรือการทดลองในกลุ่มคนกับวัคซีนต้านโควิดที่มีการปรับปรุงสูตรให้สามารถรับมือกับไวรัสโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนเป็นการเฉพาะแล้ว

 

ผลการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน ทั้งในด้านความปลอดภัย ความทนทาน และระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น โดยจะมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงดีและมีอายุตั้งแต่ 18-55 ปี รวม 1,420 คน

 

ทั้งนี้จะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว 2 โดสก่อนหน้าการศึกษาอย่างน้อย 90-180 วัน โดยเขาจะได้รับวัคซีนที่ถูกทำขึ้นเพื่อรับมือกับโอมิครอนเป็นการเฉพาะ 1-2 โดส

 

กลุ่มที่ 2 คือผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์มาแล้ว 3 โดส อย่างน้อย 90-180 วัน โดยเขาจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์รุ่นแรก 1 โดสหรือวัคซีนรุ่นใหม่ 1 โดส ขณะที่กลุ่มที่ 3 คือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิด ซึ่งจะได้รับวัคซีนสำหรับต้านโอมิครอนเป็นการเฉพาะ 3 โดส

 

ผู้บริหารไฟเซอร์ระบุว่า ผลการศึกษาปัจจุบันและข้อมูลจริงแสดงให้เห็นว่า วัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถป้องกันไม่ให้มีอาการป่วยหนักหรือต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโอมิครอน แต่เราตระหนักดีว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เพราะภูมิคุ้มกันดังกล่าวจะลดลงไปตามเวลา และหวังว่าจะช่วยรับมือกับโอมิครอนและไวรัสกลายพันธุ์อื่นๆ ในอนาคตได้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง