รีเซต

TASCO ปี 66 กำไร 2.3 พันลบ.โต 23.19% ปันผลอีก 1 บาท ขึ้น XD 29 ก.พ.

TASCO ปี 66 กำไร 2.3 พันลบ.โต 23.19% ปันผลอีก 1 บาท ขึ้น XD 29 ก.พ.
ทันหุ้น
16 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:30 )
22
TASCO ปี 66 กำไร 2.3 พันลบ.โต 23.19% ปันผลอีก 1 บาท ขึ้น XD 29 ก.พ.

#TASCO #ทันหุ้น-บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) หรือ TASCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2566 มีกำไร 2,305.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.19% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไร 1,871.50 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2566 จำนวน 27,605 ล้านบาท ลดลง 8.06% มีสาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีสาเหตุมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 และตามกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ราคาขายของผลิตภัณฑ์ก็ปรับตัวลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา 

 

ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาสินค้าจำนวน 146 ล้านบาท และขาดทุนจากรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 47 ล้านบาท 

 

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCOผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2566 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 31,106 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,306 ล้านบาท ล้านบาทในปี 2566

 

ในปี 2566 บริษัทมียอดขายยางมะตอย อยู่ที่ราว 1.12 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าราวร้อยละ 4.9 แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการจัดซื้อ Feedstock เข้าสู่โรงกลั่นจำนวน 3 ลำเรือ และการนำเข้าอุปทานยางมะตอยจากแหล่งอื่นในระดับที่สูง 

 

อนึ่ง ยอดขายยางมะตอยจำนวน 1.12 ล้านตัน นั้นแบ่งเป็นยอดขายสำหรับตลาดประเทศไทยราว 469 พันตัน ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.8 สืบเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 จากภาครัฐที่ล่าช้าและยอดขายสำหรับต่างประเทศอีกจำนวน 655 พันตัน ใกล้เคียงกับยอดขายสำหรับต่างประเทศในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซียและกัมพูชานั้นยังคงเป็นตลาดที่มียอดขายที่สูงเป็นไปตามกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดที่มีประสิทธิภาพ

 

สำหรับ ธุรกิจก่อสร้างในปี 2566 นั้นรายได้รวม 3,501 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 4.6 จากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการรับรู้รายได้จากสัญญาการก่อสร้างและซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และโครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-2)

 

**ปันผลอีก 1 บาท 

 

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง อัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และสภาพคล่องที่สูง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตินำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จากที่ก่อนหน้าที่ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น 

 

โดยในส่วนของ 1.00 บาท ที่เสนอจ่ายเพิ่มเติมนั้น ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 ก.พ.2567 และจ่ายปันผลวันที่ 26 เมษายน 2567 ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผลในอัตราที่สูงและสม่ำเสมอ 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง