รีเซต

จีนเพิ่มการปรับลด 'ภาษี-ค่าธรรมเนียม' ในปี 2022

จีนเพิ่มการปรับลด 'ภาษี-ค่าธรรมเนียม' ในปี 2022
Xinhua Thai
26 มกราคม 2565 ( 11:55 )
37
จีนเพิ่มการปรับลด 'ภาษี-ค่าธรรมเนียม' ในปี 2022

ปักกิ่ง, 26 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (25 ม.ค.) กระทรวงการคลังจีนประกาศว่าจีนจะดำเนินมาตรการต่างๆ พร้อมสิ่งจูงใจทางการเงินในปีนี้ เพื่อปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมอันเป็นการสนับสนุนทุกภาคส่วนในตลาด

 

สวี่หงฉาย รัฐมนตรีช่วยกระทรวงฯ เผยว่ามาตรการดังกล่าวจะมีความแม่นยำและยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในตลาด ส่วนสิ่งจูงใจทางการเงินจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูงของภาคการผลิต อาทิ การหักภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 

นอกจากนั้นจีนจะขยายระยะเวลาลดภาษีและค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนดเมื่อสิ้นปี 2021 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจรายย่อย และธุรกิจส่วนตัว เพื่อลดแรงกดดันจากการดำเนินงาน โดยรัฐบาลกลางจะจัดสรรเงินให้รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อรับรองว่าจะมีเงินเพียงพอสำหรับการลดภาษีและค่าธรรมเนียมในท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ จีนปรับลดภาษีและค่าธรรมเนียมอีก 1 ล้านล้านหยวน (ราว 5.2 ล้านล้านบาท) ในปี 2021 เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในทุกภาคส่วนของตลาด บนพื้นฐานการลดภาษีและค่าธรรมเนียม 7.6 ล้านล้านหยวน (ราว 39 ล้านล้านบาท) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง