กลุ่มเสี่ยงรับ ATK เช็กโควิดกว่า 6 หมื่นราย ตรวจแค่ 6.9 พันราย วอนรีบตรวจหาเชื้อ รับเข้าระบบเฝ้าระวัง

กลุ่มเสี่ยงรับ ATK เช็กโควิดกว่า 6 หมื่นราย ตรวจแค่ 6.9 พันราย วอนรีบตรวจหาเชื้อ รับเข้าระบบเฝ้าระวัง
มติชน
19 กันยายน 2564 ( 17:02 )
8
กลุ่มเสี่ยงรับ ATK เช็กโควิดกว่า 6 หมื่นราย ตรวจแค่ 6.9 พันราย วอนรีบตรวจหาเชื้อ รับเข้าระบบเฝ้าระวัง

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช.ได้ดำเนินการนโยบายแจกชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยเริ่มแจกจ่าย ATK แล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน เป็นวันแรก จากข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้แบ่งการตรวจรับ ATK เป็น 4 งวด งวดที่ 1 จำนวน 1.167 ล้านชุด ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และมีการกระจายไปที่ร้านยา และคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยบริการในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 เขตสีแดงเข้มที่จัดส่งแล้วคือ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สระบุรี นนทบุรี ตาก และอุตรดิตถ์ เรียบร้อยแล้ว

 

 

นพ.จเด็จกล่าวว่า ส่วนงวดที่ 2 และงวดที่ 3 จำนวน 2.155 ล้านชุด และ 1.4 ล้านชุด ตรวจรับแล้วเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน และจัดส่งไปยังหน่วยบริการในเขต 4, 5, 6, 11 และ 12 เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ส่วนงวดที่ 4 จำนวน 3.778 ล้านชุด ที่เป็นล็อตสุดท้าย จะมีการตรวจรับอีกครั้งในวันที่ 22 กันยายนนี้ โดยจะทยอยส่งให้กับหน่วยบริการในเขต 1, 2, 3, 8, 9 และ 10 ต่อไป

 

 

นพ.จเด็จกล่าวอีกว่า โดยภาพรวมวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 15.05 น. มีประชาชนรับชุดตรวจ ATK แล้วทั้งสิ้นจำนวน 60,691 ราย รวมจำนวน 121,922 ชุด ในจำนวนนี้เป็นการขอรับผ่านแอพ  พลิเคชั่น “เป๋าตัง” 60,944 ราย ส่วนอีก 17 ราย เป็นการแจกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และขณะนี้พบผลเป็นบวก 54 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 34 ราย สมุทรปราการ 9 ราย นนทบุรี 5 ราย ภูเก็ต 3 ราย สระบุรี 2 ราย และ พระนครศรีอยุธยา 1 ราย ซึ่งเข้าสู่ระบบการรักษาตามขั้นตอนแล้ว

 

 

“จากข้อมูลรายงานการรับชุดตรวจ ATK พบว่า ประชาชนที่รับชุดตรวจ ATK มีการบันทึกผลตรวจเข้ามาในระบบเพียง 6,947 รายเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จากจำนวนชุดตรวจ ATK ที่แจกไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่รับ ATK ไปแล้ว ขอให้รีบตรวจหาเชื้อโดยเร็ว เพื่อที่จะได้เข้าสู่ระบบติดตามและเฝ้าระวังที่จะมีผลต่อการลดการแพร่ระบาดในประเทศ

 

 

“ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่รับชุดตรวจ ATK ไปแล้ว ขอความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเร็ว และรายงานผลการตรวจผ่านระบบเป๋าตัง เพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาและลดการแพร่ระบาดต่อไป” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง