รีเซต

จ.ปทุมธานี แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น

จ.ปทุมธานี แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
มติชน
28 กรกฎาคม 2565 ( 21:31 )
52
จ.ปทุมธานี แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม มีหนังสือจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี/ผู้อำนวยการจังหวัด ถึง ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี อ้างถึงโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ด่วนที่สุด ที่ ปท (กปภจ) 0021/3 11585 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 แจ้งให้ผู้อำนวยการอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางว่า กรมชลประทาน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  สถานี C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,200 – 1,300  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


และคาดการณ์ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ที่สถานี ct.19 มีปริมาณ 1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำท่าจากลำน้ำสาขาประมาณ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณระหว่าง 1,450 -1,550  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,000 – 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1.5  เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก

 

ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.4-2.1  เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565

 

เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้พื้นที่เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการตามโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ด่วนที่สุด ที่ ปท(กปภจ) 0021/ว 11585 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ทั้งนี้ หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบทันที หมายเลขโทรศัพท์ ·25813120 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง