รีเซต

ทุ่มงบกลางกว่า 1 พันล้าน จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา รับมือการระบาดโควิด

ทุ่มงบกลางกว่า 1 พันล้าน จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา รับมือการระบาดโควิด
มติชน
24 มกราคม 2565 ( 15:31 )
32
ทุ่มงบกลางกว่า 1 พันล้าน จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา รับมือการระบาดโควิด

ครม.อนุมัติงบกลางแก้ไขปัญหาโควิด-19 วงเงิน 1,084 ล้านบาท จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม 2,402 อัตรา รับมือการระบาด

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 1,084 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 2,402 อัตรา สำหรับโครงการจ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสายงานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอ สำหรับรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ แพทย์จำนวน 55 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา, เภสัชกร 9 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา, นักรังสีการแพทย์ 6 อัตราและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือรายวัน และจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 สำหรับประโยชน์ที่ได้รับคือบุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง