รีเซต

บัวแก้วย้ำไทยไม่ปิดกั้นคนอังกฤษเข้าประเทศ ยันคัดกรองเข้มตั้งแต่ต้นทาง-กักตัว14วัน

บัวแก้วย้ำไทยไม่ปิดกั้นคนอังกฤษเข้าประเทศ ยันคัดกรองเข้มตั้งแต่ต้นทาง-กักตัว14วัน
มติชน
5 มกราคม 2564 ( 17:48 )
86
บัวแก้วย้ำไทยไม่ปิดกั้นคนอังกฤษเข้าประเทศ ยันคัดกรองเข้มตั้งแต่ต้นทาง-กักตัว14วัน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการต่อผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษ ซึ่งปรากฏรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ว่า ไทยมีมาตรการที่เข้มงวดในการคัดกรองโรคตั้งแต่ต้นทางและกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องปิดกั้นการเดินทางของผู้เดินทางจากอังกฤษ

 

นายธานีย้ำว่า ไทยมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นทาง โดยคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อโควิด-19 และผู้เดินทางทุกคนต้องเข้ากักกันโรคเป็นเวลา 14 วันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นมาตรการการควบคุมโรคที่มีความเข้มงวดและมีประสิทธิภาพสูง ในกรณีรายงานข่าวพบครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คนที่เดินทางเข้าไทยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ ทุกคนก็อยู่ในสถานที่กักกันโรค ไม่ได้ออกมาปะปนกับผู้คนทั่วไป

 

ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม ซึ่งมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นว่าการปรับมาตรการเพิ่มเติมในการคัดกรองคนไทยและต่างชาติจากอังกฤษต้องพิจารณาเหตุผลด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี หน่วยงานด้านสาธารณสุขเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอหรือการยืนยันผลที่เป็นข้อยุติว่าโควิดสายพันธุ์อังกฤษร้ายแรงกว่าอย่างไร และยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นเฉพาะที่มาจากอังกฤษหรือไม่

 

อย่างไรก็ดีในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศที่มีความเสี่ยง สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เดินทางได้ เช่น การตรวจเชื้อโควิด-19 ในคนไทย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการเดินทาง

 

ในการนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจึงแนะนำให้คนไทยในต่างประเทศติดตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองโรคเท่านั้น แต่ไม่มีนโยบายปิดกั้นการเดินทางเข้าประเทศไทยแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง