รีเซต

'ราชกิจจาฯ' เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

'ราชกิจจาฯ' เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
มติชน
30 เมษายน 2563 ( 21:32 )
207
1
'ราชกิจจาฯ' เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 30 เมษายน เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 12)

ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง