รีเซต

เร่งป้องกัน! ฝึกทักษะว่ายน้ำให้เด็ก เรียนรู้เอาตัวรอดก่อนจมน้ำ

เร่งป้องกัน! ฝึกทักษะว่ายน้ำให้เด็ก เรียนรู้เอาตัวรอดก่อนจมน้ำ
ข่าวสด
1 มีนาคม 2565 ( 11:26 )
189
เร่งป้องกัน! ฝึกทักษะว่ายน้ำให้เด็ก เรียนรู้เอาตัวรอดก่อนจมน้ำ

ข่าววันนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เร่งป้องกัน หลังพบเด็กจมน้ำบ่อยช่วงหน้าร้อนเดินหน้าโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ฝึกทักษะว่ายน้ำให้เด็ก รู้จักเอาตัวรอดในน้ำ

 

นครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินเเละสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2565 ที่ โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสนับสนนุวิทยากรจากมูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา มาฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 240 คน

 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้อง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของประชากรเด็ก เยาวชนในอนาคต

 

 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.2564-2565 ที่ได้วางวิสัยทัศน์ให้ภาคการท่องเที่ยว มีบทบาทนำขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

 

 

ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นหนึ่งใน 35 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ตามเกณฑ์ที่กองป้องกันการบาดเจ็บกำหนด จึงต้องเร่งจัดกิจกรรมเด็กไทยว่ายน้ำได้ขึ้นพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยฝึกทักษะการลอยตัว เพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยการใช้ปอดของตนเองเสมือนเป็นเสื้อชูชีพ ที่จะช่วยประหยัดแรงเอาไว้เพื่อประวิงเวลาระหว่างรอคนมาช่วย

 

 

รวมทั้ง ฝึกการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการจมน้ำ, ฝึกหลักการผายปอดอย่างถูกวิธี และฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง