รีเซต

MASTER ทุ่มงบ 720 ลบ. เข้าซื้อหุ้น 40% ใน"วี สแควร์ คลินิก"คาดดีลเสร็จ Q1/67

MASTER ทุ่มงบ 720 ลบ. เข้าซื้อหุ้น 40% ใน"วี สแควร์ คลินิก"คาดดีลเสร็จ Q1/67
ทันหุ้น
7 ธันวาคม 2566 ( 17:20 )
39
MASTER ทุ่มงบ 720 ลบ. เข้าซื้อหุ้น 40% ใน"วี สแควร์ คลินิก"คาดดีลเสร็จ Q1/67

#MASTER #ทันหุ้น-บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด(มหาชน) หรือ MASTER แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ "วี สแควร์ คลินิก"  หรือ V Square โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 186,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 200 บาท คิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนของ V Square  ในมูลค่า 720 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับ โดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะกิจการและการตรวจสอบฐานะการเงินของ V Square คาดว่าจะดำเนินการซื้อเสร็จภายในไตรมาส 1/67 

 

ทั้งนี้บริษัทจะเข้าลงทุนใน V Square ต่อเมื่อบริษัทพอใจในผลการตรวจสอบสภาพกิจการว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการหรือราคาซื้อขาย 

 

โดย V Square  ประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม ให้คำปรึกษาและบริการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านผิวพรรณและตรวจรักษา การลงทุนใน V Square ส่งผลให้มีการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและเปิดโอกาสในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่มีการเติบโต ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินการของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวต่อไปในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง