บึงกาฬ เร่งฉีดไฟเซอร์ ให้นักเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 พ.ย.นี้

บึงกาฬ เร่งฉีดไฟเซอร์ ให้นักเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 พ.ย.นี้
มติชน
28 ตุลาคม 2564 ( 10:26 )
10
บึงกาฬ เร่งฉีดไฟเซอร์ ให้นักเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน 1 พ.ย.นี้

เวลา 09.00 น. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่โรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับเด็กนักเรียนทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้มีการเปิดเทอมภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

 

สำหรับจังหวัดบึงกาฬ ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 325,535 คน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 101,239 คน ฉีดเข็ม 1 ไปแล้วจำนวน 146,182 คน ครบเข็ม 2 แล้ว 98,074 คน โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 1.บุคลากรทางการแพทย์คิดเป็น 82.43 % 2.อสม.คิดเป็น 6.07 % 3.จนท.ด่านหน้าคิดเป็น 13.18 % 4.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 0.05 % 5.ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังคิดเป็น 0.05 % 6.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปคิดเป็น 0.00 % 7.ประชาชนทั่วไปคิดเป็น 0.06%

 

สำหรับโรงเรียนประถม (ขยายโอกาส) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่มีนักเรียนระดับ ม.1-ม.3 ฉีดวัคซีนให้เด็กไปแล้วจำนวน 1,768 คน คิดเป็น 24.15 % ครูบุคลากรฉีดแล้วคิดเป็น 94.15 %

 

ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ โดย ดร. สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้รายงานในที่ประชุมกรมการจังหวัดว่า โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 25 โรงเรียน มียอดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 10,642 คน เข็มที่ 2 จำนวน 26 คน จากโรงเรียนที่รายงานเข้ามาจำนวน 18 โรงเรียน ครูบุคลากรฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 876 คน คิดเป็น 67.38 % ซึ่งทั้งหมดผ่านการประเมินในระบบเป็นสีเขียวแล้ว พร้อมที่เปิดเรียนแบบ On Site ใน 1 พ.ย.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง