รีเซต

พ่อเมืองนครพนม เตรียมพลิกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ

พ่อเมืองนครพนม เตรียมพลิกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ
77ข่าวเด็ด
2 กรกฎาคม 2563 ( 06:23 )
106
พ่อเมืองนครพนม เตรียมพลิกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ

นครพนม – ผู้ว่าฯ นครพนม เตรียมพลิกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ แจงเอกชนปรับภูมิทัศน์ที่ดินงอกริมโขง ปชช.ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เชิญคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นที่ใช้ระบบ Video Conference เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อ ผวจ.ฯ เช่น นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม นายไพฑูรย์ บุญสุขวีระรัตน์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้นครพนม นายชิดชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองฯ นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ฯลฯ

ซึ่งเป็นการสอบถาม  ปัญหาที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ประชาชนมีการสอบถามและร้องเรียนเข้ามา ประกอบไปด้วย ที่สาธารณะประโยชน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ด้านหลังสำนักงานกรมทางหลวงแผ่นดิน เป็นดินตะกอนแม่น้ำโขงที่ไหลทับถมจนกลายเป็นดินงอก ทอดยาวจนถึงหน้าวัดพระอินทร์แปลง

ทางจังหวัดนครพนมในสมัยที่มี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หวั่นจะมีเอกชนเข้าไปฮุบมาเป็นสมบัติส่วนตน จึงของบประมาณจากรัฐมาก่อสร้างเป็นถนนสำหรับรถยนต์ ทางจักรยาน ทางเท้า เลียบริมโขง เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกายของชาวจังหวัดนครพนมแห่งใหม่  แต่เนื่องจากทางรัฐไม่มีงบประมาณในการจัดแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น

ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงร่วมกับที่ดินจังหวัดฯ อำเภอเมืองนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม ให้เอกชนเข้ามาถมที่เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย โดยที่ดินจังหวัดนครพนมได้มีการเข้าไปรังวัดเพื่อกำหนดเขตที่ชัดเจนแล้ว และทางราชการไม่ได้ให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการอื่นใด แต่ภาคเอกชนที่มาดำเนินการให้จะได้เพียงทัศนียภาพที่สวยงามใกล้เคียงกับพื้นที่ของตนเองเท่านั้น และจะปักป้ายให้เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้  ผวจ.ฯ ได้พิจารณาอ่างเก็บน้ำหนองญาติเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวทางน้ำ แต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน เนื่องจากปี 2494 กรมชลประทานได้รับอนุมัติจากรัฐบาล(ในขณะนั้น) ให้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ซึ่งเป็นที่สาธารณะเขตน้ำท่วมฯ ภายหลังมีการชี้แนวเขตที่ดิน เพื่อออกหนังสือ นสล. เมื่อปี 2536 เพื่อแสดงเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มีเนื้อที่รวม 3,284 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ต่อมากรมชลประทานได้ส่งคืนพื้นที่ดังกล่าวให้แก่กรมธนารักษ์ไปแล้ว

อ่างเก็บน้ำหนองญาติแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ที่ภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวจังหวัดนครพนมยิ่งนัก กล่าวคือเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2505  (58 ปีที่ผ่านมา)  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดน ณ จังหวัดนครพนม ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างโลกค่ายเสรีประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น   หลังจากทรงงานเสร็จทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จประทับแรมในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย ณ พื้นที่ทรงงานริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ  จึงเป็นที่มาของพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นสิริมงคล

ขณะเดียวกันในเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ดำเนินการขออนุญาตแบบแพเพื่อบรรทุกคนโดยสารในแม่น้ำโขง แล้วมีการดัดแปลงเป็นที่พักบนแพแบบค้างคืน ทำให้ผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงมีผลกระทบในหลาย ๆ ส่วน ทั้งในเรื่องของความมั่นคง วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าไปตรวจสอบเป็นการด่วน หากสามารถปิดได้ให้ปิดทันทีหรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยการพิจารณาให้ยึดการออกแบบผังเมืองรวมจังหวัดนครพนมเป็นหลัก และต้องพิจารณาให้ครอบคลุมหลากหลายด้าน มีความเหมาะสมที่ชัดเจน ซึ่งมีตัวแทนของกรมเจ้าท่านครพนมเข้าร่วมประชุม ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแพดังกล่าวพร้อมสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง