รีเซต

ลำปางกฟผ.แม่เมาะ เสริมมาตรการรัฐป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19ตั้งจุดควบคุมการแพร่ระบาด

ลำปางกฟผ.แม่เมาะ เสริมมาตรการรัฐป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19ตั้งจุดควบคุมการแพร่ระบาด
77ข่าวเด็ด
28 มีนาคม 2563 ( 00:16 )
67
ลำปางกฟผ.แม่เมาะ เสริมมาตรการรัฐป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19ตั้งจุดควบคุมการแพร่ระบาด

กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เปิดมาตรการเข้มตั้งจุดคัดกรองเพิ่ม ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นำทีม รปภ.จัดตั้งด่านตรวจวัดอุณหภูมิบุคคล คุมเข้มการเดินทางเข้าเขตพื้นที่​ จากสภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังมีแนวโน้มในการแพร่กระจายเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยทางหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะ ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรค จึงได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ทำการคัดกรองบุคคลผู้ที่ผ่านเข้าออกในบริเวณเขตพื้นที่เหมือง โดยเฉพาะกับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะและพื้นที่โดยรอบ ทำการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เข้ามาติดต่องาน รวมไปถึงบุคลากรหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สำคัญๆ ในเหมืองแม่เมาะนับแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาด แต่ด้วยภาวะวิกฤตจากเชื้อไวรัส “COVID-19” สถานการณ์ภายในประเทศได้ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยหลังจากที่พระราชกำหนดฯ มีผลบังคับใช้ ทางหน่วยงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนพร้อมประกาศใช้เพื่อรองรับ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ “ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” ทำการจัดตั้งด่านจุดตรวจบนถนนสายหลักเส้นทางผ่านภายในเขตพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ควบคุมการเดินทางทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. บุคลากรหน่วยงานภายนอก รวมถึงประชาชนทั่วไป

โดยทางคณะผู้บริหาร กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องของ กฟผ. ร่วมกันจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลคัดกรองบุคคลที่เดินทางผ่านเข้ามายังเขตพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังเหตุบุคคลที่ต้องสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นายอำพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า ในการจัดตั้งด่านตรวจจุดดูแลคัดกรองบุคคลดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะทำการเรียกตรวจยานพาหนะทุกคันที่ขับผ่านเข้ามายังเขตพื้นที่เหมืองแม่เมาะ และจะทำการตรวจวัดไข้ผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารทุกคน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะมีการนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ทำการสอบประวัติบันทึกชื่อ ที่อยู่ แผนก เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันย้อนหลังล่าสุด ทั้งสถานที่ที่เคยไป การคลุกคลีบุคคล และการร่วมงานสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้อง หากทราบภายหลังว่าบุคคลนั้นป่วยด้วยเชื้อไวรัส “COVID-19” โดยการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณด่านตรวจก่อนเข้าพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ถือเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีความเข้มข้นและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนทุกคนที่เข้ามาภายในเขตพื้นที่ ซึ่งเหมืองแม่เมาะจะดำเนินมาตรการดังกล่าวไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะกลับสู่ภาวะปกติ และรัฐบาลรวมถึง กฟผ. ได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง