จีนพบซาก 'อาณาจักรสู่' โบราณ อารยธรรมเก่าแก่ 4,800 ปี

จีนพบซาก 'อาณาจักรสู่' โบราณ อารยธรรมเก่าแก่ 4,800 ปี
Xinhua Thai
30 สิงหาคม 2564 ( 10:36 )
24
จีนพบซาก 'อาณาจักรสู่' โบราณ อารยธรรมเก่าแก่ 4,800 ปี

 

เฉิงตู, 30 ส.ค. (ซินหัว) -- คณะนักโบราณคดีจีนเปิดเผยการค้นพบซากอาณาจักรสู่โบราณ ซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่อย่างน้อย 4,800 ปี ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

 

โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ในนครเฉิงตู เมืองเอกของซื่อชวน ถูกค้นพบเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน โดยงานขุดค้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคมปีนี้นำไปสู่การค้นพบหลุมศพโบราณมากกว่า 80 หลุม และซากบ้านเรือนมากกว่า 10 หลัง ที่สามารถสืบย้อนกลับถึงยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (1046-771 ปีก่อนคริสตกาล) และยุควสันตสารทหรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล)

 

สยงเฉียวเฉียว ผู้นำโครงการขุดค้นข้างต้น เผยว่ามีการค้นพบเครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องหยก และเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมาก อาทิ ตราประทับสัมฤทธิ์ ดาบทรงใบหลิว และสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปของอารยธรรมสู่ในพื้นที่ ซึ่งมาจากช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญระหว่างอารยธรรมสู่ตอนต้นอันเป็นยุคของซากโบราณซานซิงตุย (Sanxingdui Ruins) และอารยธรรมสู่ตอนปลาย

 

สยงระบุว่าโบราณสถานดังกล่าวช่วยส่งมอบข้อมูลการวิจัยที่สำคัญสำหรับการรื้อสร้างประวัติศาสตร์อาณาจักรสู่โบราณขึ้นมาใหม่ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรแห่งนี้ยังคงขาดการสนับสนุนด้านบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 

ทั้งนี้ คณะนักโบราณคดีเชื่อกันว่าอาณาจักรสู่โบราณรุ่งโรจน์อยู่นานกว่า 2,000 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง