รีเซต

‘เอไอเอส’ หอบ 23,269.29 ลบ. จ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 งวด 5

‘เอไอเอส’ หอบ 23,269.29 ลบ. จ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 งวด 5
มติชน
16 กรกฎาคม 2563 ( 12:29 )
63
‘เอไอเอส’ หอบ 23,269.29 ลบ. จ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 งวด 5

‘เอไอเอส’ หอบ 23,269.29 ลบ. จ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 งวด 5

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงาน กสทช.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ชุดที่ 1 คลื่นความถี่ 895-905 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 940-950 เมกะเฮิรตซ์ นำเงินค่าประมูล งวดที่ 5 จำนวน 23,269.29 ล้านบาท มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. โดยมี พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับเงินค่าประมูลคลื่นความถี่

สำหรับค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 5 จำนวน 23,269.29 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินค่าประมูลงวดที่ 5 จำนวน 21,747 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 1,522.29 ล้านบาท โดยเอดับบลิวเอ็นจะวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 40,474.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ให้กับสำนักงาน กสทช. ด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ได้นำเงินมาชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ งวดที่ 5 จำนวน 23,269.29 ล้านบาท โดยมี ประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบพร้อมนำส่งหนังสือค้ำประกันใหม่ ให้ตรงกับจำนวนเงินประมูลที่เหลือ งวดที่ 6-10 เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดินในการนำไปสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยมี 5G เป็นเครือข่ายที่เพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศได้อย่างยั่งยืน