รีเซต

สธ.เปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 "รพร.สว่างแดนดิน" ต้นแบบ รพ.ชุมชน ทั่วประเทศ

สธ.เปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 "รพร.สว่างแดนดิน" ต้นแบบ รพ.ชุมชน ทั่วประเทศ
มติชน
27 กรกฎาคม 2563 ( 13:14 )
97
สธ.เปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 "รพร.สว่างแดนดิน" ต้นแบบ รพ.ชุมชน ทั่วประเทศ
สธ.เปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 “รพร.สว่างแดนดิน” ต้นแบบ รพ.ชุมชน ทั่วปท.

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเร็วๆนี้ สธ.ได้เปิดห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมี พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้มีห้องแล็บตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จึงได้จัดตั้งห้องแล็บตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ซึ่งขณะนี้ ตรวจได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) อุดรธานี ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรอง สามารถค้นหาผู้ติดเชื้อ จำกัดวงการระบาดได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีห้องความดันลบพร้อมรับผู้ป่วยหนัก 6 เตียง และเตียงรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 50 เตียง พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

“สำหรับห้องปฏิบัติแล็บตรวจหาเชื้อโควิด-19 รพร.สว่างแดนดิน เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบแห่งแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชุมชนของ สธ. เพื่อสนองพระบรมราโชบายในการดูแลสุขภาพพสกนิกรด้วยคุณภาพและอย่างทั่วถึงจากโรคระบาดในครั้งนี้ มีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ทราบผลได้ภายใน 3-5 ชั่วโมง ด้วยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบความชำนาญเพื่อการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  และกรมควบคุมโรคสนับสนุนเครื่องตรวจหาไวรัส รวมทั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสว่างแดนดิน ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวางแผนขยายบริการให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการตรวจวินิจฉัยโรคจากไวรัสเอชไอวี ตับอักเสบ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งพบมากในพื้นที่อีสานตอนบน เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างครบวงจร” รองปลัด สธ. กล่าว

ทั้งนี้ รพร.สว่างแดนดิน เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก และเป็น 1 ใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภายใต้การกำกับของ สธ. และการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทำให้ห้องปฏิบัติการนี้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง