กรมพัฒนาแรงงาน เปิด 8 ช่องออนไลน์ ฝึก "ทักษะฝีมือ" 390 รุ่น

กรมพัฒนาแรงงาน เปิด 8 ช่องออนไลน์ ฝึก "ทักษะฝีมือ" 390 รุ่น
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 09:40 )
32
กรมพัฒนาแรงงาน เปิด 8 ช่องออนไลน์ ฝึก "ทักษะฝีมือ" 390 รุ่น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิด 8 ช่องทางบริการ “ออนไลน์” ช่วง “อยู่บ้าน” สกัด โควิด-19

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน– วันที่ 13 เมษายน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ทำงานจากที่บ้าน งดการเดินทางออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 นั้น กพร.ในฐานะหน่วยงานที่ยังคงมีภารกิจให้บริการประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงการฝึกอบรมฝีมือแงงาน ขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของตนเอง เป็นต้น กพร.จึงได้เตรียมช่องทางการให้บริการประชาชนและสถานประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรการของรัฐบาล

 

นายธวัช กล่าวว่า ระบบบริการที่ กพร. เปิดให้บริการมี 8 ระบบ ประกอบด้วย 1.ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 2.ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3.ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ 4.ระบบยื่นขอมีสมุดประจำตัว 5.ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 6.ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 7.ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 8.แอพพลิเคชัน “รวมช่าง” ค้นหาช่างฝีมือดี บริการประชาชน จำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างประปาและสุขภัณฑ์ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการระบบได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035

 

“สำหรับในช่วงเวลานี้ กพร.ได้เปิดรับสมัครฝึกอาชีพผ่านโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น ผู้สนใจก็สามารถสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ การให้บริการออนไลน์ได้เช่นกัน เชิญชวนประชาชนสมัครผ่านระบบดังกล่าว หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามไปยังหน่วยงาน กพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานได้เช่นกัน เพื่อลดการเดินทางออกจากที่พักอาศัย” อธิบดี กพร. กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง