รีเซต

จีนเผย 'อัตราว่างงาน' ลดเหลือ 5.2% ในปี 2023

จีนเผย 'อัตราว่างงาน' ลดเหลือ 5.2% ในปี 2023
Xinhua
17 มกราคม 2567 ( 19:25 )
179
จีนเผย 'อัตราว่างงาน' ลดเหลือ 5.2% ในปี 2023

(แฟ้มภาพซินหัว : พื้นที่ก่อสร้างของโครงการเมืองการเงินหนานจิง ระยะที่ 2 (ส่วนตะวันออก) ในนครหนานจิง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 16 ม.ค. 2024)

ปักกิ่ง, 17 ม.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานอัตราการว่างงานตามเมืองกลุ่มสำรวจของจีนในปี 2023 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ซึ่งลดลงจากปี 2022 ราว 0.4 จุด สะท้อนสถานการณ์การจ้างงานโดยรวมยังมั่นคงรายงานระบุว่าอัตราการว่างงานตามเมืองกลุ่มสำรวจของจีนในเดือนธันวาคม 2023 อยู่ที่ร้อยละ 5.1 ขณะอัตราการว่างงานตามเมืองใหญ่กลุ่มสำรวจ จำนวน 31 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 5 ตลอดทั้งปีจำนวนแรงงานต่างถิ่นจากชนบทของจีนในปี 2023 รวมอยู่ที่ 297.53 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.91 ล้านคน โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานเหล่านี้อยู่ที่ 4,780 หยวน (ราว 24,100 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบปีต่อปีอัตราการว่างงานของแรงงานกลุ่มสำรวจ (ยกเว้นนักเรียนนักศึกษา) ช่วงอายุ 16-24 ปี อยู่ที่ร้อยละ 14.9 ช่วงอายุ 25-29 ปี อยู่ที่ร้อยละ 6.1 และช่วงอายุ 30-59 ปี อยู่ที่ร้อยละ 3.9 โดยสำนักงานฯ จะเผยแพร่อัตราการว่างงานของแรงงานกลุ่มสำรวจทั้งสามช่วงอายุนี้เป็นประจำทุกเดือนคังอี้ หัวหน้าสำนักงานฯ แถลงข่าวว่ามีการยกเว้นนักเรียนนักศึกษาออกจากการสำรวจการว่างงานในช่วงอายุ 16-24 ปี และช่วงอายุ 25-29 ปี เพื่อสะท้อนสถานการณ์การว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาว "อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น"คังเสริมว่านักเรียนนักศึกษาครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้อยู่อาศัยในเมืองที่มีอายุ 16-24 ปี ในปี 2023 ส่วนข้อมูลการว่างงานของคนช่วงอายุ 25-29 ปี ซึ่งกำหนดขึ้นมาใหม่ สามารถบ่งชี้บรรยากาศการจ้างงานคนหนุ่มสาวหลังสำเร็จการศึกษามาหลายปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง