รีเซต

ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัส ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,500 บาท

ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัส ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,500 บาท
TNN ช่อง16
15 ตุลาคม 2566 ( 11:35 )
62
ก.แรงงาน ไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัส ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 2,500 บาท

"คารม" รองโฆษกรัฐบาลเผย ก.แรงงานไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารถบัสไปสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2,500 บาท ย้ำ คชจ.การเดินทางไปทำงานอิสราเอลขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ตอนนั้น


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลระบุว่า จะไปทำงานที่อิสราเอล ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายกว่า 70,000 บาท และมีค่ารถบัสจากกระทรวงแรงงาน (ดินแดง กทม.) ไปสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 2,500 บาท นั้น


นายคารม กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลทั้งหมดเป็นเงินจำนวนประมาณ 71,020 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) และจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากรายการดังนี้


1. ค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทาง เท่าที่จ่ายจริง ได้แก่ -ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท -ค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง 1,500 บาท -ค่าตรวจสุขภาพ 3,250 บาท -ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอล ประมาณ 25,000 บาท -ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท


2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานในรัฐอิสราเอลและค่าธรรมเนียมของโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล รวมประมาณ จำนวน 3,549 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 40,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ตามข้อกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ซึ่งต้องจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงรัฐอิสราเอล


"รัฐบาลม่งส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือทาง Mobile Application “ไทยมีงานทำ”"นายคารม ย้ำ

ที่มา รัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง