รีเซต

ส่องนโยบายไร้มลภาวะ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน APEC 2022

ส่องนโยบายไร้มลภาวะ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน APEC 2022
TNN ช่อง16
15 พฤศจิกายน 2565 ( 22:54 )
58
ส่องนโยบายไร้มลภาวะ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน APEC 2022

แม้จะมีบทบาทหลักด้านสินทรัพย์และการลงทุน แต่ในฐานะพลเมืองโลก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อมุ่งให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสุทธิเป็นศูนย์

นโยบาย 5 ข้อ 

- สร้างความตระหนักรู้ให้กับลูกจ้างขององค์กร เช่น การให้ความรู้ด้านอีเอสจี (ESG ย่อมาจาก Environmental คือสิ่งแวดล้อม, Social คือสังคม และ Governance คือบรรษัทภิบาล) จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น


- สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่ไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร เช่น การใช้สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ เป็นต้น


- กระตุ้นมูลค่าห่วงโซ่อุปทานที่ไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การลงทุนในธุรกิจสีเขียว เป็นต้น


- เสริมความแข็งแกร่งให้สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการแคร์เดอะแบร์ (Care the Bear), โครงการแคร์เดอะเวล (Care the Whale) และโครงการแคร์เดอะไวด์ (Care the Wild) เป็นต้น


- ตั้งเป้าให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานโลก


โดยโครงการแคร์เดอะแบร์, โครงการแคร์เดอะเวล (Care the Whale) และโครงการแคร์เดอะไวด์ (Care the Wild) เป็นโครงการสีเขียวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ เพื่อระดมทุนมาทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กระบวนการลดก๊าซเรือนกระจก 

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมีชุดบริการดิจิทัล ได้แก่ การประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์, การลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์, การเริ่มต้นใช้งานทางดิจิทัล, และการจ่ายเงินปันผลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนและลดการปล่อยมลพิษ


อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในสำนักงานจนคว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น การใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ครอบคลุมความต้องการด้านพลังงานทั้งหมดในสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง