รีเซต

เปิดคำแนะนำ ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฝาสีแดง เด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี

เปิดคำแนะนำ ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฝาสีแดง เด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี
TNN ช่อง16
26 ตุลาคม 2565 ( 12:17 )
257
เปิดคำแนะนำ ฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ ฝาสีแดง เด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีแดง เด็ก 6 เดือน ถึง 4 ปี ดังนี้

วิธีการฉีด

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 0.2 มิลลิลิตร (3 ไมโครกรัม)/โดส จำนวน 3 เข็ม

กำหนดการให้วัคซีน

- เข็มที่ 2 ควรมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ (หรือ 3-8 สัปดาห์)

- เข็มที่ 3 ระยะห่างระหว่างเข็ม 8 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ย้ำว่า เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิต ทั้งนี้การเข้ารับวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก โดยการรับวัคซีนไม่เป็นเงื่อนไขในการไปโรงเรียน

ติดต่อรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลทุกระดับ รวมทั้ง รพ.สต. ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนด

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง