รีเซต

KKP กำไร Q1/67 ที่ 1.51 พันลบ. ลดลง 27.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

KKP กำไร Q1/67 ที่ 1.51 พันลบ. ลดลง 27.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ทันหุ้น
19 เมษายน 2567 ( 09:29 )
12
KKP กำไร Q1/67 ที่ 1.51 พันลบ. ลดลง 27.76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

#KKP #ทันหุ้น-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในไตรมาส 1/67 มีกำไร 1,506.02 ล้านบาท ลดลง 27.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 2,084.86 ล้านบาท โดยรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาส 1/67 มีจำนวน 6,832 ล้านบาท ลดลง 1.6% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้นที่ 0.6% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับลดลง 8.1% ตามภาวะทางด้านตลาดทุนที่ยังคงซบเซาส่งผลให้รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ในขณะที่รายได้ค่านายหน้าประกันปรับลดลงเช่นกันตามการชะลอของสินเชื่อปล่อยใหม่ 

 

ธนาคารคงความรอบคอบและมีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง และจากมาตรการต่างๆ ที่ธนาคารได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ ส่งผลให้ธนาคารเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาส 1/67 ธนาคารมีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวน 609 ล้านบาท ลดลง 44.5% หากเทียบกับไตรมาส 1/66 

 

นอกจากนี้ในไตรมาส 1/67 ภายใต้หลักการบริหารคุณภาพสินเชื่อเชิงรุก ธนาคารได้มีการพิจารณาจัดชั้นเชิงคุณภาพสินเชื่อขนาดใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งธนาคารได้มีการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ครบถ้วนแล้วในไตรมาส 4/66 ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 3.8% ปรับเพิ่มขึ้นจาก 3.2% ณ สิ้นปี 2566 จากการที่ธนาคารได้มีการพิจารณาจัดชั้นเชิงคุณภาพสินเชื่อขนาดใหญ่รายดังกล่าว ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อประเภทอื่นๆ โดยรวมแล้วยังบริหารได้ในระดับที่ดี 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง