รีเซต

ประมงแม่กลองถกด่วน ผู้ว่าฯเห็นชอบ ปิดตลาดปลาแม่กลอง 14 วัน ป้องกันโควิด-19

ประมงแม่กลองถกด่วน ผู้ว่าฯเห็นชอบ ปิดตลาดปลาแม่กลอง 14 วัน ป้องกันโควิด-19
มติชน
22 ธันวาคม 2563 ( 10:45 )
59
ประมงแม่กลองถกด่วน ผู้ว่าฯเห็นชอบ ปิดตลาดปลาแม่กลอง 14 วัน ป้องกันโควิด-19

ภาคประมงสมุทรสงครามเรียกประชุมด่วน ถกปิดตลาดปลาแม่กลองตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รวม 14 วัน และได้นำเรียนนายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความเห็นชอบปิดตลาดแล้ว

 

เมื่อเวลา 7.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายมงคลสุข เจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม ในฐานะที่ปรึกษา, นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด, นายสราวุธ โถวสกุล ผู้แทนแพปลา พร้อมสมาชิก ผู้ประกอบการแพปลา ในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมประชุมด่วนหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อวัส COVID-19 หรือ โควิด-19 ที่ระบาดภายในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มขยายเป็นวงกว้าง มาตรการควบคุมป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่สามารถควบคุมดูแลได้

 

ต่อมาเวลา 08.30 น. นายมงคล และคณะได้เข้าพบนายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความเห็นชอบปิดตลาดแล้ว

 

นายมงคล สุขเจริญคณา ที่ปรึกษาประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด กล่าวว่า เดิมคณะกรรมการสหกรณ์แม่กลอง จำกัด ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการแพปลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เฝ้าระวังและควบคุมให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยให้ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง รับซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ให้มีความเหมาะสมกับการควบคุมดูแลได้

 

แต่จากผลกระทบโควิด ทำให้สมุทรสาคร ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดไม่ใช่เฉพาะแรงงานต่างด้าวนั้น ทำให้ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลองมีการประเมินสถานการณ์แล้ว วันนี้จึงนัดประชุมด่วน ซึ่งทุกฝ่ายเห็นควรยึดความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเสียสละต่อส่วนรวมมากที่สุด จึงมีมติปิดตลาดปลาแม่กลอง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.ถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 รวม 14 วัน และได้นำเรียนนายชรัส บุญณสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความเห็นชอบปิดตลาดแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง