รีเซต

นทพ.พร้อม กมธ.ทหาร นำข้าวน้ำ มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นทพ.พร้อม กมธ.ทหาร นำข้าวน้ำ มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
มติชน
4 มิถุนายน 2564 ( 14:37 )
34
นทพ.พร้อม กมธ.ทหาร นำข้าวน้ำ มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 Senate Food คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ พร้อมกับกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ต้อนรับพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พลเอกสมหมาย เกาฎีระ พลเอกอู๊ด เบื้องบน และแพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่ม มอบให้กับประชาชน คนด้อยโอกาส คนยากไร้ และบุคลากรทางการแพทย์ตามโครงการ Senate Food ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมที่สมาชิกวุฒิสภาช่วยกันระดมทุนและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 

 

 

 

โดยพลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายให้ พลโท กิตติพงศ์ กาญจนาคม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พลตรี ธนินทร์ พู่ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดรถครัวสนามและกำลังพลของสำนักงานสนับสนุน (สสน.นทพ.) ประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง