TrueID

"กกต.เลย" เร่งสอบกรณีร้องนับคะแนนใหม่ เล็งส่งเรื่องให้ กกต.กลางพิจารณา

"กกต.เลย" เร่งสอบกรณีร้องนับคะแนนใหม่ เล็งส่งเรื่องให้ กกต.กลางพิจารณา
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 14:57 )
11
"กกต.เลย" เร่งสอบกรณีร้องนับคะแนนใหม่ เล็งส่งเรื่องให้ กกต.กลางพิจารณา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 64 จากกรณีว่าที่ร้อยตรีหญิง สายพิณ พิลาธรรม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ได้เข้าแจ้งตำรวจ สภ.ท่าลี่ ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการนับคะแนน ขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้มีการนับคะแนนใหม่ เนื่องจากพบมีเกือบทุกหน่วยนับคะแนน ในเขต อบต.โคกใหญ่ มีพิรุธทำให้เคลือบแคลงสงสัยหลายจุด ที่ไม่ค่อยโปร่งใส มีบัตรเสีย จำนวนมากถึง 63 ใบ ถ้าคิดเป็นร้อยละ สูงถึง3 % ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

นายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขณะนี้ทาง กกต.เลย ได้รับการร้องเรียน เริ่มเข้ามาจำนวนมาก และในส่วนการร้องเรียนของการเลือกตั้งนายก อบต.ตำบลโคกใหญ่ อ.ท่าลี่ นั้น ซึ่งผู้สมัครหมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายพิณ พิลาธรรม ที่มีคะแนนตามหลังผู้สมัครชนะการเลือกตั้งเพียง 1 คะแนน ได้เข้ามาร้องเรียนขอให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยได้ยื่นคำร้องมาถึง กกต.จังหวัดแล้ว โดยจะมีการกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งหน่วยที่ 5 ได้กระทำการโดยนับคะแนนไม่ตรงกับ คะแนนเสียงจริง มีการนับเกินไม่อาจแจ้งคะแนนเกินมาได้อย่างไร

 

ในขณะผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งติกคะแนนได้มากกว่า คะแนนจากคณะกรรมการประจำหน่วย รวมทั้งการมีบัตรเสียถึง 63 ใบ ตามที่เขาร้องเรียนมา ในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน ทำการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ลงพื้นที่หาเอกสาร พยานบุคคล หากรณีนี้เป็นเรื่องจริงตามเขาร้องเรียนมา ก็จะเสนอให้ทาง กกต.กลางพิจารณา การนับคะแนนใหม่ หรือออกเสียงเลือกตั้งใหม่

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง