รีเซต

กว่างซีจัดแข่ง 'ทักษะภาษาไทย' สร้างสะพานเชื่อมมิตรภาพจีน-ไทย

กว่างซีจัดแข่ง 'ทักษะภาษาไทย' สร้างสะพานเชื่อมมิตรภาพจีน-ไทย
Xinhua
22 มิถุนายน 2565 ( 10:34 )
46
กว่างซีจัดแข่ง 'ทักษะภาษาไทย' สร้างสะพานเชื่อมมิตรภาพจีน-ไทย

หนานหนิง, 21 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานนี้ สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิง และมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ร่วมจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ครั้งที่ 15 หัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : ร่วมกันสร้างโลกสีเขียว" ซึ่งจัดขึ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีผู้เข้าแข่งขันรวม 66 คน จากสถาบันการศึกษาในกว่างซี 18 แห่ง

 

สถาบันการศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย 18 แห่ง ได้จัดส่งนักศึกษา 28 คน เข้าร่วมการแข่งขันระดับวิชาเอก และอีก 38 คน เข้าร่วมการแข่งขันระดับวิชาเลือก โดยพวกเขาสามารถแสดงทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วผ่านการแสดงนาฏศิลป์ ละครเวที การแสดงละครสวมบทบาท และอื่นๆ นำไปสู่การมอบรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศแก่ผู้แข่งขันทั้งสองระดับมากกว่า 10 คนเบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ประจำสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิง เผยว่าการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยกลายเป็นเวทีแสดงทักษะความรู้ภาษาไทยและฝึกการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยในกว่างซี ซึ่งจะช่วยยกระดับการสอนวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในกว่างซี พัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนในอนาคต"หัวข้อของการแข่งขันครั้งนี้คือ 'เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : ร่วมกันสร้างโลกสีเขียว' เนื่องจากไทยมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) ของจีน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ร่วมฟังแนวคิดใหม่ๆ จากนักศึกษารุ่นใหม่" เบญจมาศกล่าวทั้งนี้ ปัจจุบันกว่างซีเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีนักศึกษาชาวจีนเรียนภาษาไทยมากที่สุด และยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่นักศึกษาไทยนิยมมาเรียนภาษาจีนมากที่สุดด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง