TrueID

สวทช.ชง 4 นวัตกรรมช่วยท่องเที่ยวกระบี่ ปรับโฉมใหม่"อ่าวนาง" รถยนต์ ต้องไร้มลพิษ

สวทช.ชง 4 นวัตกรรมช่วยท่องเที่ยวกระบี่ ปรับโฉมใหม่"อ่าวนาง" รถยนต์ ต้องไร้มลพิษ
มติชน
8 กรกฎาคม 2563 ( 16:24 )
117
สวทช.ชง 4 นวัตกรรมช่วยท่องเที่ยวกระบี่ ปรับโฉมใหม่"อ่าวนาง" รถยนต์ ต้องไร้มลพิษ

สวทช.ชง 4 นวัตกรรมช่วยท่องเที่ยวกระบี่ ปรับโฉมใหม่”อ่าวนาง” รถยนต์ ต้องไร้มลพิษ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ แถลงข่าว “สวทช. สนับสนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวกระบี่อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ด้วย Hygiene Technology สะอาดตั้งแต่ก้าวแรก”

 

นายณรงค์ กล่าวว่า สวทช. ดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาประเทศไทยด้วย BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถเพิ่มและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน สำหรับ จ.กระบี่ สวทช. ได้ผลักดันโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ร่วมกับทางจังหวัด เพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาฯ พร้อมรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่มสุขอนามัย ที่สามารถกำจัดและฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเมืองกระบี่อย่างมั่นใจ สนุก สะอาดและปลอดภัยตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานให้กับทางจังหวัด จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องก้าวสะอาด ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีสำหรับฆ่าเชื้อ BENZION (เบนไซออน) แอปพลิเคชั่น QueQ (คิวคิว) สำหรับจัดการความหนาแน่นนักท่องเที่ยว และแพลตฟอร์ม Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง พร้อมกันนี้ ได้เปิด “สำนักงานประสานงาน สวทช.” ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นจุดประสานงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจับคู่นวัตกรรมระหว่างผลงานจาก สวทช. และพันธมิตร กับผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.กระบี่

                

 

                 

พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี กล่าวว่า จ.กระบี่ มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 1.2 หมื่นล้าน ได้รับความนิยมแซงหน้าเกาะสมุย และ เชียงใหม่ เพราะการท่องเที่ยวมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวได้รับบริการคุ้มค่า เพราะความเอกชนมีความเข้มแข็ง เน้นเรื่องความปลอดภัย และ การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ในอนาคตอันใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อ่าวนาง ใน 5 ปีนี้ รถยนต์ที่จะผ่านเข้าไปจะต้องเป็นรถยนต์ที่ไร้มลพิษ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ นวัตกรรมของ สวทช.จะเป็นประโยชน์มากต่อการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นอกจากยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วยที่ต้องการยานยนต์ปลอดมลพิษ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว แม้จะตกลงจากโควิด-19 แต่ตัองเตรียมการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก สวทช.เข้ามาช่วยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง