เตรียมออกแอพพ์ 'ไทยชนะ' แก้ปัญหา ลืมเช็กเอาต์!!

เตรียมออกแอพพ์ 'ไทยชนะ' แก้ปัญหา ลืมเช็กเอาต์!!
มติชน
27 พฤษภาคม 2563 ( 13:16 )
80
1
เตรียมออกแอพพ์ 'ไทยชนะ' แก้ปัญหา ลืมเช็กเอาต์!!

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สรุปการใช้งานแพลตฟอร์ม www.ไทยชนะ.com ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 21.00 น. พบว่า ภาพรวมการใช้งานยอดสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ 1.จำนวนร้านค้าลงทะเบียนจำนวน 116,175 ร้าน 2.จำนวนผู้ใช้งาน 13,769,194 คน และ 3.จำนวนการเข้าใช้งาน การเช็กอิน 34,827,852 ครั้ง / เช็กเอาต์ 23,563,704 ครั้ง / ประเมินร้าน 13,567,825 ครั้ง

 

“ในวันที่ 27 พฤษภาคม ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบปัญหาของการใช้งานคือผู้ใช้งานเช็กอินและไม่ได้เช็กเอาต์ออก ดังนั้นจึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการออกแบบแอพพลิเคชั่น ที่สามารถให้ผู้ใช้งานเช็กอินได้และเมื่อจะออกจากร้านจะมีการแจ้งให้เช็กเอาต์ออกจากร้าน และหากลืมว่าเช็กเอาต์ออกจากร้านและกลับถึงบ้านเพิ่งนึกออกก็สามารถเช็กเอาต์ออกได้” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

 

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากการประเมิน 5 ประเภทกิจการที่รายงานคะแนนสูงสุด ยอดสะสมที่ลงทะเบียน 116,175 ร้าน ยอดสะสมตอบแบบประเมิน 81,646 ร้าน และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.93 พบว่า 1.การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ฯลฯ ลงทะเบียน 351 แห่ง ตอบแบบประเมิน 209 แห่ง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.98 / 2.คลินิกเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ลงทะเบียน 7,066 แห่ง ตอบแบบประเมิน 4,289 แห่ง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.98 / 3.บริการทางการแพทย์ ลงทะเบียน 656 แห่ง ตอบแบบประเมิน 322 แห่ง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.97 / 4.พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด ลงทะเบียน 427 แห่ง ตอบแบบประเมิน 296 แห่ง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.97 / 5.สถานที่บริการเด็กหรือผู้สูงอายุ ลงทะเบียน 377 แห่ง ตอบแบบประเมิน 172 แห่ง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.96

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง