รีเซต

รัฐบาล อวดยังเป๋าตุง มีเงินสำรองแก้วิกฤต ขอให้ปชช.มั่นใจ

รัฐบาล อวดยังเป๋าตุง มีเงินสำรองแก้วิกฤต ขอให้ปชช.มั่นใจ
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 15:48 )
47
รัฐบาล อวดยังเป๋าตุง มีเงินสำรองแก้วิกฤต ขอให้ปชช.มั่นใจ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงมาตรการที่รัฐบาลจะมีในอนาคตสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า

 

รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจและสาธารณสุขไปพร้อมกัน และอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายการเงินและการคลัง ที่พร้อมจะดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภาครัฐมีแหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-19 กว่า 1.39 แสนล้านบาท และเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขและเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 2563 ในส่วนที่เหลืออีก 4.7 แสนล้านบาท ที่จะดูแลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปได้

 

นายอนุชา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีงบลงทุนของรัฐวิสากิจปี 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ดังนั้นขอให้มั่นใจว่ามีความพร้อมรองรับว่ามีการสำรองเงินในกรณีฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติในยามจำเป็น หรือมีปัญหารุนแรงมากกว่าเดิม ก็มีเงินที่จะแก้ไขได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง