จังหวัดระนอง ออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงระวังพายุฤดูร้อน

จังหวัดระนอง ออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงระวังพายุฤดูร้อน
77ข่าวเด็ด
13 พฤษภาคม 2563 ( 06:33 )
66
จังหวัดระนอง ออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงระวังพายุฤดูร้อน

 

ระนอง-นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองออกประกาศจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ รน0021/ว34  เรื่องประกาศแจ้งเตือนภัย  ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่

 

 

 

จังหวัดระนองพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน และลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้  1.ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชน

 

 

2.รณรงค์เตือนเกษตรกรที่เผาพื้นที่เตรียมพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 3.ให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของที่พักอาศัย ระมัดระวังอัคคีภัยอันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ให้วางระบบป้องกัน ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ

 

 

4.ให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้างที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้ และให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง และใต้ต้นไม้ใหญ่ 5.หากมีสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทางโทรสารหมายเลข 077-800-190-1

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง