รีเซต

จีนออกแนวปฏิบัติกำกับดูแล 'กองทุนประกันสุขภาพ'

จีนออกแนวปฏิบัติกำกับดูแล 'กองทุนประกันสุขภาพ'
Xinhua
31 พฤษภาคม 2566 ( 15:31 )
41
จีนออกแนวปฏิบัติกำกับดูแล 'กองทุนประกันสุขภาพ'

ปักกิ่ง, 31 พ.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีจีน เผยแพร่แนวปฏิบัติว่าด้วยการเสริมสร้างการกำกับดูแลการใช้กองทุนประกันสุขภาพตามปกติ โดยมีวัตถุประสงค์รับรองการใช้กองทุนฯ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูแลการบริการทางการแพทย์ และลดต้นทุนด้านการแพทย์สำหรับผู้ป่วยแนวปฏิบัติข้างต้นมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มสถาบันการแพทย์ที่ได้รับเลือกโดยผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพ โดยจะมีการตรวจสอบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมโดยประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ดังกล่าว รวมถึงจะมีการกำกับดูแลการใช้กองทุนของผู้เอาประกันด้วยขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบแบบสุ่ม การเฝ้าติดตามแบบวันต่อวัน และโครงการกำกับดูแลพิเศษ โดยประยุกต์ใช้ความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีอัจฉริยะและคลังข้อมูลขนาดใหญ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง