รีเซต

สธ.เช็กความพร้อม "ระยอง" ออกเกณฑ์คุมเข้ม "โควิด-19" เตรียมเปิดเรียนรอบ 2

สธ.เช็กความพร้อม "ระยอง" ออกเกณฑ์คุมเข้ม "โควิด-19" เตรียมเปิดเรียนรอบ 2
มติชน
19 กรกฎาคม 2563 ( 14:49 )
64
สธ.เช็กความพร้อม "ระยอง" ออกเกณฑ์คุมเข้ม "โควิด-19" เตรียมเปิดเรียนรอบ 2
สธ.เช็กความพร้อม “ระยอง” ออกเกณฑ์คุมเข้ม “โควิด-19” เตรียมเปิดเรียนรอบ 2

วันที่ 19 กรกฎาคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกที่ 2 ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง จ.ระยอง ว่า จากสถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ชาวต่างชาติในพื้นที่ จ.ระยอง และกรุงเทพมหานคร ทำให้มีนักเรียนและบุคลากรเป็นกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งมีการปิดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น กรมอนามัยขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีแนวปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก 1.คัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกฮอล์ อย่างเพียงพอ 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ๆ และ 6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน หรือเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมรวมกันเป็นกลุ่ม

​พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า สถานศึกษาที่ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียน ครู หรือบุคลากร เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 มีแนวปฏิบัติ 1.ให้ปิดห้องเรียนที่มีผู้ป่วยยืนยัน ตั้งแต่ 1 ราย เพื่อทำความสะอาดเป็นเวลา 3 วัน กรณีมีผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ทั้งนี้ ให้พิจารณาปิดสถานศึกษา ตามข้อมูลการสอบสวนโรค 2.ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสอบสวนควบคุมโรค 3.ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ต้องกักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน 4.หากผู้สัมผัสมีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ และไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาล 5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผู้สัมผัสมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และ 6.เพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรอง การทำความสะอาด การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสื่อสารให้ทุกคนในสถานศึกษาป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

​”การป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ควรปฏิบัติ 1.สื่อสารกับผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 2.ปฏิบัติตาม 6 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเข้มงวด และ 3.ดำเนินการร่วมกับ ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด นอกจากนี้ โรงเรียนควรประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง