ผบ.ทร. ออกกฎเหล็ก 15 ข้อ รับมือโควิด สั่งงด-เลื่อนกิจกรรมรวมกลุ่ม

ผบ.ทร. ออกกฎเหล็ก 15 ข้อ รับมือโควิด สั่งงด-เลื่อนกิจกรรมรวมกลุ่ม
มติชน
21 ธันวาคม 2563 ( 12:47 )
31
ผบ.ทร. ออกกฎเหล็ก 15 ข้อ รับมือโควิด สั่งงด-เลื่อนกิจกรรมรวมกลุ่ม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ออกกำหนด 15 มาตรการรับมือการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ของกองทัพเรืออย่างเร่งด่วน ดังนี้

 

1.ให้หน่วยงานใน ทร.งด หรือเลื่อนกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (ยกเว้นการออกกำลังกาย โดยให้ใช้มาตรการป้องกันโดยเคร่งครัด)

 

2.หน่วยงานฝ่ายอำนวยการ ส่วนสนับสนุน ส่วนศีกษา ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดให้ปรับระบบการทำงานของกำลังพลเป็น Work from home (WFH) โดยให้ใช้ประโยชน์จากที่กำลังพลที่ลดเวลาในการเดินทาง ในการเพิ่มผลผลิตของงานให้มากขึ้น และให้มีมาตรการวัดประสิทธิภาพและผลงาน

 

3.หน่วยกำลังรบ หน่วยงานช่วยเหลือประชาชน ให้ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในหน่วย แต่ให้ยังคงความพร้อมในการปฏิบัติการสูงสุด

 

4.ให้กำลังพล ทร.ทั้งหมดใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือการเว้นระยะห่างทางสังคม การฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหน่วย และ การใช้หน้ากากอนามัย กับให้ นขต.ทร.ทุกหน่วยจัดให้มีสายตรวจภายใน เพื่อตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังกล่าว และเอาผิดทางวินัยหากไม่ปฏิบัติตาม

 

5.ให้กำลังพลทุกคนบันทึกสถานที่ที่เดินทางไปในแต่ละวัน และให้หน่วยเหนือแต่ละระดับรวบรวมเก็บไว้ เพื่อที่กรณีมีปัญหา จะได้ติดตามประวัติได้โดยง่าย

 

6.งดการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 สูง ยกเว้นไปปฏิบัติราชการจำเป็น

 

7.ทร.จะปรับลด งป.ด้านการจัดหาพัสดุที่ไม่เร่งด่วน และปรับมาใช้ในการจัดหาแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกันโควิด-19 ที่จำเป็น เป็นส่วนรวม และกระจายอุปกรณ์ ไปยังหน่วยต่างๆ ให้เพียงพอ

 

8.ให้ทุกหน่วยสนับสนุนให้กำลังพลใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะในการเข้าสถานที่ต่างๆ

 

9.ให้ทุกหน่วยใช้ระบบการประชุมทางไกลเป็นหลัก ในส่วนงานเอกสารให้ใช้ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ทร. ยกเว้นที่ต้องเสนอออกไปนอก ทร.หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

10.ให้ นขต.ทร.ตรวจสอบแผนงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบนี้ และพิจารณาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ทราบในโอกาสแรก

 

11.สถานศึกษาให้ใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุด และให้เรียนออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง และมีการระบาดของโควิด-19

 

12.ฐานทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ ของ ทร.จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง กรณีพบการติดเชื้อ ให้เข้าควบคุมพื้นที่ และให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร (กักตัว ตรวจเชื้อ ขนส่ง ฆ่าเชื้อ จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็น รวมถึง ดูแลพื้นที่ State quarantine)

 

13.ให้สถานพยาบาล ทร.เตรียมพร้อมสูงสุด ทั้งในการป้องกัน และการรักษา COVID

 

14.ให้ผู้บังคับหน่วย ตรวจและสังเกตุอาการโควิด-19 (เป็นไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ไม่รู้รส) ของกำลังพลในสังกัดลงไป 1 ระดับชั้น (ต่อๆ กันไป) ให้ลงไปถึงกำลังพลคนสุดท้ายของ ทร. โดยดำเนินการทุกวัน หากผิดปกติให้รีบส่งตรวจทันที

 

15.ให้ติดตามสถานการณ์ และมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง อย่างต่อเนื่อง และหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุน ให้ดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง