กทม. เตือน สายสุขภาพ ใช้บริการสวนสาธารณะ ต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎป้องโควิด

กทม. เตือน สายสุขภาพ ใช้บริการสวนสาธารณะ ต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎป้องโควิด
มติชน
8 พฤษภาคม 2563 ( 18:45 )
172
กทม. เตือน สายสุขภาพ ใช้บริการสวนสาธารณะ ต้องเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎป้องโควิด

กทม. เตือน ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันโควิด-19 โดยเคร่งครัด

วันนี้ (8 พ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 38/2563 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันนี้ (8 พ.ค. 63) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม ยอดผู้ป่วยสะสม รวมจำนวน 1,526 คน ไม่มีผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้านได้เพิ่มเติม ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,434 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 70 คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 24 คน ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึง กรณีภายหลังจากมีมาตรการผ่อนปรนให้บางกิจกรรมหรือสถานที่บางแห่งสามารถให้บริการประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรน แต่ปรากฏว่าสถานประกอบการบางแห่งละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ได้ กรุงเทพมหานครจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและขอความร่วมมือให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีการแจ้งเตือนแล้วหลายครั้งอาจจะจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้การป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 ประสบผลสำเร็จต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปใช้บริการ ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากประชาชนบางส่วนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการผ่อนปรนดังกล่าว อาทิ ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างที่อยู่ในสวน ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) ระหว่างการออกกำลังกายหรือนั่งพักผ่อน ออกกำลังกายแบบเป็นกลุ่ม บางส่วนนั่งจับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร บางส่วนใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแม้จะมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำสวนสาธารณะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้ว แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพรระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ได้อีก กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งเตือนว่า หากประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรน อาจส่งผลให้กรุงเทพมหานครจำเป็นจะต้องระงับการเปิดให้บริการสวนสาธารณะได้

อย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครห่วงใยและเข้าใจว่าประชาชนบางส่วนต้องการออกกำลังกายโดยการวิ่งในสวน ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดสวมหน้ากากอนามัยเพื่อให้สามารถหายใจได้โดยสะดวก กรุงเทพมหานครอาจจัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายโดยการวิ่งแยกออกจากผู้ใช้สวนทั่วไปในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ แต่ผู้ออกกำลังกายโดยการวิ่งจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 5 เมตร และจะต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับสวนสาธารณะขนาดเล็กที่ไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้ ขอความร่วมมือประชาชนออกกำลังกายด้วยการเดินโดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทั้งนี้รายละเอียดและรายชื่อสวนสาธารณะที่สามารถจัดแบ่งพื้นที่สำหรับออกกำลังกายโดยการวิ่งได้นั้น เมื่อจัดแบ่งพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยเบื้องต้นให้สำนักงานเขตที่มีสวนสาธารณะในพื้นที่ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง