รีเซต

ประชุม ครม. วันนี้ รมต.ลา 6 คน “อนุทิน” ติดโควิด หลังกลับจากตปท.

ประชุม ครม. วันนี้ รมต.ลา 6 คน “อนุทิน” ติดโควิด หลังกลับจากตปท.
มติชน
28 มิถุนายน 2565 ( 09:43 )
33
ประชุม ครม. วันนี้ รมต.ลา 6 คน “อนุทิน” ติดโควิด หลังกลับจากตปท.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เวลา 08.45 น. ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์

 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ในหัวข้อ “สำนักนายกรัฐมนตรีกับนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติราชการในยุคโควิด -19”

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวาระครม.ที่น่าสนใจ ได้แก่ การหารือของกระทรวงพลังงานกับ 6 โรงกลั่น เพื่อหาข้อสรุปการนำกำไรส่วนเกิน ส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีความคืบหน้าอย่างไร

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี หลังรอคอยมานานกว่า 20 ปี มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เสนอมาตรการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้

 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน ในกิจการศูนย์ข้อมูล หรือ Data Centre และ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เสนอร่างแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566-2570

 

คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เสนอรายงานสรุปภาพรวมการบริหารกำลังคนของส่วนราชการในฝ่ายพลเรือน และแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลาการประชุม อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลปรากฏว่าติดโควิดหลังจากเดินทางกลับจากภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างปฎิบัติภารกิจในต่างประเทศซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง