รีเซต

นนทบุรี ประกาศ ห้ามตั้งวงดื่มเหล้า ลดแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

นนทบุรี ประกาศ ห้ามตั้งวงดื่มเหล้า ลดแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก
ข่าวสด
11 เมษายน 2563 ( 02:58 )
90
นนทบุรี ประกาศ ห้ามตั้งวงดื่มเหล้า ลดแพร่เชื้อโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

 

วันที่ 10 เม.ย. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศเรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ฉบับ 4 การห้ามชุมนุม

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหรือยารักษาโรคได้โดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ

จึงกำหนดห้ามการชุมนุม การรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เว้นแต่เป็นกิจกรรมทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ที่ปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง