รีเซต

"ผู้ว่าฯภูเก็ต" งัดเคอฟิวห้ามนักท่องเที่ยวออกจากที่พัก 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้บังคับ

"ผู้ว่าฯภูเก็ต" งัดเคอฟิวห้ามนักท่องเที่ยวออกจากที่พัก 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้บังคับ
มติชน
25 มีนาคม 2563 ( 21:47 )
85
"ผู้ว่าฯภูเก็ต" งัดเคอฟิวห้ามนักท่องเที่ยวออกจากที่พัก 5 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้บังคับ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่จ.ภูเก็ต ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศจังหวัด ฉบับที่ 4 / 2563 เรื่องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก โดยเนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศซึ่ง องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น แต่ปัจจุบันยังพบว่าการระบาดมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมาตรการเข้มงวดอื่นๆโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 3 ฉบับเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

“เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามมาตรา 22, 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ ปี 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อในคราวประชุมครั้งที่ 8 / 2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พักหรือที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยไม่ให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ สถานที่พำนักนั้นไปสถานที่อื่นได้ตั้งแต่เวลา 17.00น. ถึงเวลา 24.00น.ของวันที่ 25 มีนาคม ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต”

รายงานข่าวแจ้งว่า การออกประกาศดังกล่าวเพื่อขอความร่วมมือ เนื่องจากก่อนหน้านี้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีเหตุการณ์บาร์ปิดให้บริการ และพบนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันที่ชายหาด สร้างความหวาดผวาแก่ประชาชนที่เกรงเกิดการกระจายเชื้อ จึงขอความร่วมมือมิให้มารวมตัวกันดังกล่าว

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ถึงประกาศฉบับดังกล่าวทราบว่า เป็นการประกาศของทางจังหวัดจริง ซึ่งต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อย หลังพบว่าก่อนหน้าที่ผ่านมามีนทท.และประชาชนบางส่วนออกมารวมตัวกันตามสถานที่สาธารณะ และที่มีการระบุช่วงเวลาดังกล่าว และที่มีการกำหนดระยะเวลาเพียง 1 วัน เนื่องจากหลังเวลา 00.00 น.เป็นต้นไปจะเข้าสู่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาบังคับใช้ของพระราชกำหนดฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศ

ทั้งนี้หลังการประกาศของทางจังหวัด หลายพื้นที่โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่หาดป่าตอง ทางเทศบาลเมืองป่าตอง มีการจัดรถขยายเสียง ออกประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวรับทราบประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 4 /2563 ให้พำนักอยู่ในโรงแรม คอนโด ที่พำนัก รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ป่าตองได้ออกตรวจตรา ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี ส่งผลให้บรรยากาศช่วงค่ำที่หาดป่าตอง ไม่มีบุคคลมารวมตัวกันที่บริเวณชายหาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง