รีเซต

ปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน สู้วิกฤตโควิด-19

ปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน สู้วิกฤตโควิด-19
77ข่าวเด็ด
18 เมษายน 2563 ( 08:32 )
89
ปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน สู้วิกฤตโควิด-19

ปราจีนบุรี – พชอ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จิตร์ภักดี รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพักนายอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ประชาชนมีความตระหนก เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภค จะขาดแคลน กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแล้วว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นทางออก และนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน โดยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถเป็นแหล่งอาหาร ที่ปลอดสารพิษของประชาชน ทุกครัวเรือนได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ระดับครัวเรือนและลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน ,เพื่อสร้างรายได้ระยะสั้นในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพ โดยดำเนินการทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 90 วัน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก 100 ซอง ปุ๋ย 50 กิโลกรัม จากนายธีรวัฒน์ บุญยืน สถานีบริการน้ำมันสำรวยบริการ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

—————————
ข่าว-ภาพโดย/วัฒนา พวงสมบัติ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง