หอการค้า ร่วม"CPALL, แม็คโคร ,โลตัส" หนุนเกษตรกร

หอการค้า ร่วม"CPALL, แม็คโคร ,โลตัส" หนุนเกษตรกร
TNN ช่อง16
10 มีนาคม 2564 ( 16:12 )
60
หอการค้า ร่วม"CPALL, แม็คโคร ,โลตัส" หนุนเกษตรกร

วันนี้(10มี.ค.64)นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด และบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส)  ดำเนินโครงการความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้การจำหน่ายผักและผลไม้ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศต้องการความช่วยเหลือ  เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด เช่น มะม่วง ส้ม สับปะรด  ลำไย  ลองกอง  มะพร้าว และลิ้นจี่  โดยมีผลผลิตรวมกันกว่า 2.4 ล้านตัน  ทั้งนี้ กลุ่มซีพี ทั้ง3 เครือข่าย ยินดีให้การสนับสนุนรับซื้อผลผลิตเกษตรกรดังกล่าว เพื่อมาจำหน่ายในช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป 

    

ด้านนายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความร่วมมือกับหอการค้าไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการหลายกิจกรรม เช่น โครงการ Big Brother  และยังมอบโอกาสด้านธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศ สร้างโอกาสในการเป็นคู่ค้าธุรกิจกับซีพี ออลล์ เช่น เกษตรกร ผู้ปลูก “กล้วยหอมทอง” เป็นกลุ่มที่ได้รับโอกาสทางธุรกิจการจำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ 


นางศิริพร  เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในแต่ละปีแม็คโครได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่สาขาทั่วประเทศ จำนวนกว่า 170,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,500 ล้านบาท   และคาดว่าปี2564 จะรับซื้อผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 20%  เพื่อกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกร 


ขณะที่นายสมพงษ์  รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า ในส่วนของโลตัส จะสนับสนุนเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยรับซื้อมะม่วงจำนวน  1,000 ตัน  และตลอดทั้งปีนี้ จะเดินหน้ารับซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น 10,000 ตันจากปีที่ผ่านมา   รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการSME  ในการต่อยอดธุรกิจต่อไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง