รีเซต

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจเอกชน ผวาโควิดระบาดรอบใหม่

ส.อ.ท. เผยผลสำรวจเอกชน ผวาโควิดระบาดรอบใหม่
มติชน
1 มกราคม 2564 ( 04:20 )
65
ส.อ.ท. เผยผลสำรวจเอกชน ผวาโควิดระบาดรอบใหม่

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. จำนวน 163 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 74 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ถึงการรับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 2 ในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลมาก เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสรอบ 2 และมองว่าการลักลอบเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยผ่านด่านชายแดน หรือด่านธรรมชาติของทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เหมือนภาพการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงยังเห็นว่า มาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ อาทิ คนละครึ่ง, ช้อปดีมีคืน, เราเที่ยวด้วยกัน, และการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

นายวิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการรับมือการระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการนำประสบการณ์การรับมือกับการระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ในส่วนของปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถรับมือกับการระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 มองว่าปัญหาเรื่องคำสั่งซื้อและยอดขายลดลงเป็นปัญหาที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นปัญหาในการขนส่งสินค้า และด้านปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับความคาดหวังของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จะมาใช้ในประเทศไทยฟื้นตัวในปีหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

 

“ขอให้ภาครัฐดำเนินมาตรการที่เข้มงวด รัดกุม จริงจัง รวมถึง สื่อสารให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ และแผนรับมือที่ชัดเจน รวมถึงขอให้พิจารณาถึงความสมดุลย์ระหว่างการป้องกัน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งยังต้องดูแลผู้ประกอบการในเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน และการรักษาสภาพการจ้างงานเพิ่มเติมด้วย” นายวิรัตน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง